Maak kennis met metselaar SAM (Semi Autonome Metselaar)

SAM is de Semi Autonome Metselaar. Hij is ontworpen door Construction Robotics uit New York (VS). Volgens de makers is het de eerste commerciële verkrijgbare robot-metselaar!

Robots in productiehallen bij het assembleren van producten of laseren/lassen zijn al enkele jaren gemeengoed. Langzaam maar zeker verschijnen ze ook in andere bedrijfstakken en op andere plekken zoals ‘in de zorg’ en, zo je hier kan zien, ‘op de bouwplaats’. Of we het nu leuk vinden of niet, de robots komen (en robotisering komt) naar de werkvloer. SAM is ontworpen om samen te werken met de metselaar. Daarnaast werkt hij, volgens de ontwikkelaars, zeer consistent en liggen de installatiekosten lager (meer dan 50% besparing in arbeidskosten). De productiviteit van metselaars wordt 3-5x verhoogd terwijl het tillen met meer dan 80% wordt gereduceerd waardoor er minder kans op risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Door de SAM wordt het plannen van het werk nauwkeuriger mede als gevolge van de gegenereerde data.

Veiligheidsrisico’s van robots op werkplek

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt TNO nieuwe witte-bal-robotveiligheidsrisico’s die te maken hebben met digitalisering van de werkplek. Denk aan cybersecurity risico’s van arbeidsmiddelen die gekoppeld zijn aan internet, risico’s van robotisering en van mobiele applicaties. Via literatuurstudie, interviews met experts en workshops worden de risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht. Per onderwerp wordt een eindrapport met kenniskaart gepubliceerd. Veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots In het recent gepubliceerde onderzoek ‘Opkomend risico voor arbeidsveiligheid door inzet van robots op de werkvloer’ verkent TNO de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots op de werkplek. Uit de verkenning blijkt dat de fabrikant van robots en robottoepassingen een belangrijke rol heeft op gebied van arbeidsveiligheid. Download hier de ‘Veiligheidskaart Veilige Toepassing Robots op de Werkvloer’ (2 x A4). Opkomende risico’s voor arbeidsveiligheid als gevolg van IT koppelingen tussen arbeidsmiddelen De risico’s zijn voor een deel een gevolg van IT-koppelingen tussen arbeidsmiddelen, waar TNO al eerder een verkenning voor heeft uitgevoerd. Daarvoor is een inventarisatie van risico’s en kwetsbaarheden worden gemaakt, en mogelijke beheersmaatregelen in kaart worden gebracht. Hierbij heeft TNO zich gericht op een integrale aanpak met zowel safety als security elementen op witte-bal-cyber-securitybeheersmaatregelen tegen ongeautoriseerde beheersing van arbeidsmiddelen met name door cybercriminaliteit (d.w.z. criminaliteit met ICT als middel en doelwit binnen de industrie). In het bijzonder heeft men zich gericht op de risico’s en kwetsbaarheden met betrekking tot arbeidsveiligheid die ontstaan in relatie tot het gebruik en onderhoud van de koppeling van en tussen arbeidsmiddelen via lokale en publieke netwerken waaronder het internet te minimaliseren. Het rapport is hier te vinden in het Nederlands en hier in een Engelstalige versie. Download hier de ‘Veiligheidskaart Veilige Arbeidsmiddelen en Cybersecurity‘ (2 x A4). Meer informatie Bezoek de website van TNO >>

Arboprofessional, ga digitaal!

Stelt u zich eens voor: alle medewerkers van uw organisatie of klant zijn in één keer uw ‘assistent-arboprofessional’. Dus extra collega’s die inspecties doen, metingen uitvoeren, voorlichtingen geven, incidenten doormelden. Handig, die extra ogen, oren en handen. En zo gek is die gedachte helemaal niet…

foto-artikel-arbo-10-2016In deze tijd en in de komende jaren spelen technologie en digitalisering een steeds belangrijkere rol in ons leven én op de werkvloer. De werknemers van de toekomst groeien nu op in een volledig digitale wereld, waarin het gebruik van technologie een vanzelfsprekendheid is. Deze zogenoemde digital natives weten gewoonweg niet anders. Weten deze (toekomstige) werknemers iets niet, dan zijn ze niet tevreden. Dan zoeken ze het direct op, gaan het ‘meten’ of vragen het instant aan vrienden met wie ze doorlopend verbonden (online) zijn. Ze zijn gewend om informatie vast te leggen en te delen, zelfs met de hele wereld.
Onder deze digital natives bevinden zich ook toekomstige arboprofessionals. Zij zullen, zonder erbij na te denken, gebruikmaken van technologie en digitalisering. Als arboprofessional geboren vóór het digital natives-tijdperk biedt het echter nu ook al kansen om u te verdiepen in de technologische en digitale ontwikkelingen. Sterker nog: als u niet alert bent, gaat u de aansluiting (communicatiekanaal) naar werknemers en bedrijfsprocessen missen. En daarmee uw belangrijke impact in een organisatie.
Belangrijk bij het bereiken van medewerkers en om te kunnen profiteren van hun ‘ogen en oren’ op de werkvloer, zijn smartphones en tablets. Ongeveer 80% van de Nederlanders beschikt over een smartphone, al dan niet van het bedrijf. De – soms letterlijke – afstand tot fysieke informatie, van checklisten tot trainingsinformatie, is groot: die blijft liggen in de auto, kantine of op kantoor. Maar een smartphone bevindt zich bijna altijd op 50 cm van iemands hoofd en hersenen. Waarom deze korte route van en naar medewerkers niet gebruiken? Het gebruik van apps is ook gemeengoed in het dagelijkse leven en vergt geen extra vaardigheid van werknemers.

Honderden apps
Er bestaan al honderden apps die kunnen ondersteunen bij de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze arbo-apps zijn grofweg te verdelen in apps die:
»» ondersteunen bij het signaleren en checken van onveilige situaties (gedigitaliseerde vormen van checklisten, observatie- en meldingssystemen)
»» ondersteunen bij voorlichting over risico’s (video’s, plaatjes, instructieteksten)
»» informatie leveren (wetteksten, normen, afspraken)
»» gebruikmaken van smartphonesensoren om metingen te kunnen doen aan mens, materieel of omgeving (hellingshoek van een ladder, verlichtingsniveau, trillingsniveau)
»» gebruikmaken van externe sensoren, aan een smartphone gekoppeld via bluetooth, WiFi of kabel, om metingen te kunnen doen aan mens, materieel of omgeving.
Er zijn ook apps die meerdere functionaliteiten combineren.

Het blijkt uit zowel het onderzoek onder arboprofessionals in 2013 (zie kader ‘Meer over digitale media en technologie’) als bij ieder professioneel gebruik – zoals in de gezondheidszorg, waar apps onder professionals en patiënten al meer gemeengoed zijn: informatie valt of staat met haar betrouwbaarheid.
Maar dat gold in het verleden ook bij het gebruik van naslagwerken of meetapparatuur. De beoordeling van de betrouwbaarheid is en blijft een taak van de afzonderlijke arboprofessional. Kennis- en beroepsverenigingen als de NVVK en NVvA hebben er bewust voor gekozen om hier geen rol in te spelen.
In het kader ‘Checklist’ is een checklist opgenomen die helpt bij het beoordelen of een app meer of minder betrouwbaar is.

Onmisbare apps
safenoise-app-1Wat zijn nu onmisbare apps voor de arboprofessional om zelf te gebruiken of te promoten in zijn organisatie?
Uit de honderden apps is het moeilijk kiezen, maar een geluidmeetapp (zoals bijvoorbeeld SafeNoise van Cauberg-Huygen/DPA) is toch wel erg handig bij het bezoeken van werkplekken. Betrouwbaar meten kan echter alleen met een iPhone 4S of hoger (Apple); de gevoeligheid van microfoons van andere smartphones verschilt sterk. Dat kan soms resulteren in een te laag of te hoog geregistreerd geluidsniveau.
hse-app-1Verder heeft de recent ontwikkelde HSE-app van ISS handige features. Zo zit er bijvoorbeeld een symbolenherkenner in, een LMRA-tool en een voorlichtingsdeel met tekst, video en duidelijke afbeeldingen over ‘Veilige gewoonten’. De push-berichten attenderen de gebruiker regelmatig op nieuwe updates.
goedenacht-app-1De Goedenacht-app van StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen) is een app met verschillende ingebouwde handigheden en goede informatie over de risico’s van het werken in de nacht. Er zijn bijvoorbeeld alerts om de gebruiker eraan te helpen herinneren regelmatig te eten, testjes en een ‘survival kit’ met praktische tips en recepten.
teken-app-1In de groene sectoren kan de Tekenbeet-app van het RIVM handig zijn. Activeer een tekenalarm, bekijk de tekenradar van Nederland en leer een teek onderscheiden van andere insecten door foto’s te maken en te vergelijken met voorbeelden. Verder bevat de app veel beeldende instructies en voorlichting.
ladder-app-1Wil je weten of een ladder wel in de goede hoek staat: gebruik de Ladder Safety-app van NIOSH. Houd de smartphone tegen de ladder aan en met behulp van de positie-/bewegingssensor van uw smartphone bepaalt de app of deze in een juiste hoek staat. Bij een veilige hellingshoek van 75 graden geeft de app een trillings- en geluidssignaal.
rode-kruis-app-1Voor BHV’ers in uw organisatie kan de EHBO-app van het Nederlandse Rode Kruis goed van pas komen. U kunt specifieke
informatie en telefoonnummers in programmeren die kunnen helpen bij een noodsituatie. Bijzonder zijn, naast de duidelijke afbeeldingen, de gesproken instructies bij verschillende eerste hulpsituaties: stap voor stap nemen deze de BHV’er bij de hand in het hulpverleningsproces. Ook biedt de app een handige checklist voor de verbanddoos.

»» Lees kritisch de recensies en beoordelingen in de appwinkel (Appstore voor Apple of Google Play voor Android).

»» Lees de gebruiksvoorschriften of handleiding uit de app voor u die bedrijfsmatig inzet.

»» Kijk of de disclaimer bepaalde wijzen van gebruik uitsluit.

»» Bekijk of de app regelmatig updates krijgt: een jaar lang geen updates is een slecht teken.

»» Beoordeel of de softwareontwikkelaar verantwoording neemt door bijvoorbeeld een supportverzoek in te dienen en te kijken of en hoe u een reactie krijgt.

»» Kijk waar de data uit de app worden opgeslagen: lokaal op de smartphone of op servers van de softwareontwikkelaar. Check daartoe de voorwaarden, privacy- en beveiligingsgaranties van opslag.

»» In het geval de app zeer vertrouwelijke gegevens bevat: vindt automatische vergrendeling plaats bij afsluiten (alleen te openen met een code of vingerafdruk) in geval van verlies of diefstal of zijn de gegevens op afstand te verwijderen?

»» Gebruikt u de smartphone/app als meetinstrument? Kijk of hij te kalibreren is aan de hand van professionele (geijkte) meetapparatuur, dat verhoogt de betrouwbaarheid.

»» Kijk in welk land de app is ontwikkeld: mogelijk gelden daar afwijkende wetten, normen of grenzen.

»» Check op www.iArbo.nl of de app al eerder is beoordeeld door een expert van de redactie of (professionele) gebruikers.

Gebaseerd op “Smartphone als Arboprofessional’, Ronald Hoevers, 2013.

»» In 2013 is in het kader van een HVK-scriptie onder ruim 600 arboprofessionals onderzoek gedaan naar het gebruik van apps en technologie in het werk, kijk op www.prisma-arbozorg.nl/smartphone-als-arboprofessional.

»» In februari 2016 is een Arbokennisdossier gepubliceerd op de website van Arbokennisnet: ‘Digitale Media en Technologie’, zie www.arbokennisnet.nl. Een doorlopend geactualiseerde wiki versie van het kennisdossier is te vinden op deze website: www.iarbo.nl/dossiers/arbo-en-nieuwe-digitale-media-en-technologie/

»» In september 2016 is een vernieuwd platform gelanceerd waarop nieuwe digitale media en technologie in relatie tot veilig en gezond werken centraal staat, kijk op www.iArbo.nl.

Bron 
Onderstaand artikel is verschenen in Vakblad Arbo>> in nummer 10 van 2016 en met toestemming gepubliceerd.
Download dit artikel als PDF >>>
Ronald Hoevers is arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige voor PRISMA Arbozorg. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom digitale media en technologie. Op persoonlijke titel beheert hij verschillende websites en sociale media in relatie tot veilig en gezond werken, waaronder www.iArbo.nl.

Webinars nieuwe Arbowet van SZW

anderekijkopjouwzaakHet Ministerie van SZW organiseert in november twee webinars (een voor arboprofessionals en een voor werkgevers/werknemers) inzake de nieuwe Arbowet die in (medio?) 2017 van kracht wordt. De aanstaande wijzigingen in de Arbowet kwamen in september in de Tweede Kamer aan de orde. De voorgestelde wijzigingen bleken op weinig weerstand te stuiten; wel zijn enkele moties ingediend. De hoofdlijn van de voorgestelde wijzigingen blijven in tact en worden in de loop van 2017 dus van kracht.

De aanpassingen in de Arbowet hebben consequenties voor zowel werknemers en werkgevers als voor arboprofessionals.

  • Wat betekent de nieuwe wetgeving voor arboprofessionals?
  • Waar hebben werknemers nu recht op gekregen?
  • Hoe kunnen bedrijven zich hier al op voorbereiden?

Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen worden webinars aangeboden met bijdragen van experts uit de markt en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Webinar: De Nieuwe Arbowet voor Werkgevers en Werknemers 

Klik hier voor meer informatie

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid gaat de Arbeidsomstandighedenwet veranderen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts, de positie van de preventiemedewerker, en de betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Ook zijn er plannen voor een basiscontract en daarnaast zal het toezicht op naleving van de wet geïntensiveerd worden. Naar verwachting zal de nieuwe wet pas in medio 2017 van kracht worden en daarna is er nog een overgangsperiode om alle zaken kloppend te maken. Toch is het goed om nu al te kijken wat er van werknemers, werkgevers en arbodienstverleners verwacht gaat worden. Genoeg redenen om hier eens over in gesprek te gaan met mensen uit het veld en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Webinar De Nieuwe Arbowet gaat in op de aangepaste Arbowet, die in september 2016 door de Tweede Kamer is gekomen. De aanpassingen in de Arbowet hebben consequenties voor zowel werknemers en werkgevers, als voor arboprofessionals. Wat betekent de nieuwe wetgeving voor arboprofessionals? Waar hebben werknemers nu recht op gekregen? Hoe kunnen bedrijven zich hier nu al op voorbereiden? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, gaan we in gesprek met partijen uit de markt en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanmelden via >>>

Webinar: De Nieuwe Arbowet voor Arboprofessionals 

Klik hier voor meer informatie

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid gaat de Arbeidsomstandighedenwet veranderen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts, de positie van de preventiemedewerker, en de betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Ook zijn er plannen voor een basiscontract en daarnaast zal het toezicht op naleving van de wet geïntensiveerd worden. Naar verwachting zal de nieuwe wet pas in medio 2017 van kracht worden en daarna is er nog een overgangsperiode om alle zaken kloppend te maken. Toch is het goed om nu al te kijken wat er van werknemers, werkgevers en arbodienstverleners verwacht gaat worden. Genoeg redenen om hier eens over in gesprek te gaan met mensen uit het veld en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Webinar De Nieuwe Arbowet gaat in op de aangepaste Arbowet, die in september 2016 door de Tweede Kamer is gekomen. De aanpassingen in de Arbowet hebben consequenties voor zowel werknemers en werkgevers, als voor arboprofessionals. Wat betekent de nieuwe wetgeving voor arboprofessionals? Waar hebben werknemers nu recht op gekregen? Hoe kunnen bedrijven zich hier nu al op voorbereiden? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, gaan we in gesprek met partijen uit de markt en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Aanmelden via >>>

Bron: Gezondenveiligwerkt.nl 

 

The Hells Angels van ziekteverzuim?

In de eerste jaren van de bedrijfsverenigingen (GUO, Cadans e.d.) en arbodiensten bezochten verzuimrapporteurs zieke medewerkers thuis. Komt MKBasics met een eigentijdse variant in een nieuw ‘leren’ jasje…?

Ik ben Don. De nieuwe Verzuimcoach van mkbasics.nl. Wie zich ziek meldt, krijgt met mij te maken. Ik wil mensen zo snel als dat kan weer aan het werk krijgen. Daarbij kunnen ze rekenen op mijn persoonlijke aandacht. Maar met flauwekul moet je bij mij niet aankomen. Ik spreek je aan op je verantwoordelijkheid. Hoe doe jij dat als ondernemer?