De andere kijk op jouw zaak

De andere kijk op jouw zaakDe andere kijk op jouw zaak is een generieke app die organisaties ondersteunt bij het zelf organiseren van gezond en veilig werken op de gebieden wet- en regelgeving, techniek, organisatie en cultuur en techniek. Deze app is ontwikkeld door het programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De app helpt te inventariseren hoe gezond en veilig er wordt gewerkt. Vervolgens biedt de app adviezen en goede praktijkvoorbeelden om de huidige situatie (verder) te optimaliseren.

Meer informatie: 
http://www.gezondenveiligwerkt.nl

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad:
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1057219042&mt=8

Google Play / Google / Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capgeminiconsulting.szw

de-andere-kijk-op-jouw-zaak-2de-andere-kijk-op-jouw-zaak-3

Veiligheid, communicatie en taal

De veiligheid en de bouw – de bouw en veiligheid: ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ondanks vele en goede inspanningen staat de bouw nog steeds bovenaan in de statistieken van bedrijfsongevallen.
Twee weken geleden verscheen onderstaan filmpje op de website van de FNV bouw. Het maakt het belang van communicatie duidelijk. Ik kan me de zorg goed voorstellen van deze kraanmachinist. Volgens mij geldt voor communicatie #meermeermeer #beterbeterbeter


Bericht van de website van FNV Bouw:
FNV Bouw bezoekt sinds september vorig jaar steeds meer bouwplaatsen. Netwerkers, regiobestuurders en kaderleden komen inmiddels tweewekelijks op meer dan 150 bouwplaatsen langs. Praten en luisteren daar naar werknemers die onder de bouwcao vallen. Maar ook met zzp’ers , uitzendkrachten, Uta-medewerkers, aannemers, uitvoerders en onderaannemers. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat steeds meer werkgevers het niet zo nauw nemen met de naleving van de cao. En met het aannemen van steeds meer tijdelijke, vaak onderbetaalde, onervaren medewerkers, waarvan velen de Nederlandse taal ook nog eens niet of nauwelijks beheersen. Respect voor vakmanschap verdwijnt en er wordt steeds onveiliger gewerkt. Met alle, soms ook levensgevaarlijke, gevolgen van dien. Kijk zelf maar naar dit filmpje…
https://kaderleden.fnvbouw.nl/nieuws/Pages/Levensgevaarlijk_werken_op_de_bouwplaats_1507.aspx ”

Bedrijfsongeval Patrick

Patrick vertelt over zijn bedrijfsongeval dat hij heeft veroorzaakt op zijn werk. Wat zijn de gevolgen en was het ook gebeurd als hij niet alleen hoefde te werken of uit loyaliteit, nog even snel iets voor zijn collega deed?

Op 15 maart a.s. wordt een conferentie georganiseerd door SWB en TNO over veiligheid trainingstools en hun effect op de veiligheid op de werkvloer. 
Afsluitende conferentie Technologie Cluster TNO en SWB
Ontdek hoe 7 (MKB) bedrijven investeren in veiligheid! 

Klik voor meer informatie op startwerkblijfveilig.nl
Deelname is gratis en lunch inbegrepen.  
 

Veiligheid legt het af tegen winstbejag – Bhopal giframp 1984

Op 3 december 1984 vond de giframp in de Indiase stad Bhopal plaats. De ramp eiste duizenden levens ten gevolge van het vrijkomen van 40.000 kg methylisocyanaat (MIC) uit een bestrijdingsmiddelenfabriek. De ergste industriële ramp in de geschiedenis: 500.000 mensen werden blootgesteld en naar schatting tussen 5.000 en 15.000 mensen kwamen om het leven.
De ramp werd veroorzaakt doordat er water in de opslagtanks met methylisocynaat terecht was gekomen. Bij de, daaropvolgende exotherme, reactie liep de druk zo hoog op dat de veiligheidskleppen open gingen: grote hoeveelheden giftig gas vrij.

Uit onderzoeken bleek dat een groot aantal andere veiligheidsprocedures niet waren gevolgd…

Meer over Bhopal:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Giframp_Bhopal (Nederlands)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster (uitgebreider: Engelstalig)

Hieronder kun je de 23 minuten durende (Engelstalige) video belijken over de oorzaak van het ongeval.

 

Loop er niet aan voorbij

Een veilige werkplek ontstaat alleen als je er wat aan doet. Herken je een onveilige situatie of handeling: loop er niet aan voorbij…

Don’t walk on by, take action for safety!