Over iArbo.nl

iArbo.nl is een initiatief van Ronald Hoevers. Al ruim 20 jaar is hij actief als arbeidshygiënist (AH) en hoger veiligheidskundige (HVK): projectmatig voor vele organisaties/bedrijven als adviseur, onderzoeker en trainer.

iArbo.nl is een platform waar aandacht en ruimte wordt gegeven aan nieuwe digitale en technologische ontwikkelingen voor op de werkplek / tijdens het werk zoals nieuwe digitale media (apps, websites), informatie (big data, security, privacy) en technologie (sensoren, wearables, robotisering) om veiligheid en gezondheid te verhogen en psychische (over)belasting te beheersen. De ‘ruimte en aandacht’ komen in verschillende vormen zoals nieuws, blogs, reviews, video’s en kennisdossier(s) over apps, gadgets, websites, privacy, (big) data, draagbare technologie. Hierbij ligt de focus op de rol die het speelt of kan gaan spelen in de (toekomstige) arbozorg: zorg voor veiligheid en gezondheid op de werkplek of tijdens het werk.
Op het twitter-account van iArboNL worden ook nieuwsberichten gedeeld over algemene ‘Arbo’ zaken en Arbeidsongevallen. 

iArbo.nl is één van de websites/platformen (inclusief Twitter) die wordt beheerd door Ronald Hoevers. Hij beheert onder meer ook Preventiemedewerker.net (inclusief LinkedIn-groep | Twitter), Arbocatalogi.net, ArboStartpagina en bedrijfsongeval.blogspot.com