Objectief stress meten met polsband

De ervaring van stress (als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting) onder werknemers meten wordt al jaren gedaan. Vanuit mijn opleiding als arbeidshygiënist kan ik me nog de WEBA, VOS-D, VBBA en UCL herinneren. Hierbij vragen we werknemers naar hun ervaring/beleving van stress. Stress is per definitie subjectief, is stress niet objectief te meten aan de hand van fysische/fysiologische parameters? Ja, dat lijkt te kunnen! Verschillende tech-bedrijven zijn al jaren bezig om stress of fysiologische indicatoren voor stress te meten met nieuwe technologie.

Polsband meet objectief
Philips heeft afgelopen 8 à 9 jaren gewerkt aan een polsband genaamd DTI-2. De polsband is (op dit moment) niet verkrijgbaar als consumenten product. Vermoedelijk wordt de kennis/technologie verkocht aan bedrijven die er daadwerkelijk verkoopbare producten van gaan maken. Afgelopen jaren heeft vhp human performance (VHPHP) onderzoek gedaan onder verschillende functies/bedrijven (Psychiatrie patiënten; Zorgverleners psychiatrie; Leraren in het onderwijs; Examinatoren) in de praktijk. De polsband meet werkdruk direct op het lichaam. Dit biedt een ‘real time’ inzicht in welke factoren in welke mate bijdragen aan de opbouw van werkdruk. De polsband meet daartoe de mate van huidweerstand. Dit is gebaseerd op wat wel genoemd wordt de galvanic skin response. Bij toenemende spanning gaat men iets meer zweten waardoor de huidweerstand afneemt, de polsband registreert dit. Door tegelijkertijd taken en incidenten in het werk vast te leggen kan spanning aan bepaalde werkomstandigheden gekoppeld worden.

DTI-2 polsband van Philips

DTI-2 polsband van Philips

Sensoren
De polsband meet het volgende:

  • Variaties in huidweerstand als gevalideerde maat van stress;
  • Hartslag;
  • Beweging;
  • Trillingen;
  • (Huid)temperatuur;
  • Slaap/waak ritme;
  • Licht/donker

Kansen
Metingen met de polsband bieden nog meer kansen want de mate van stress kan direct worden gekoppeld aan werktaken, werkomstandigheden, locaties, functies, taken en incidenten in het werk. Het kan als preventief hulpmiddel dienen voor mensen om de opbouw van spanning te herkennen en te zien welk soort gedrag/interventie helpt om de stress te verminderen. Tevens kan het de mate van effectiviteit van trainingen en interventies bepalen.

Deze polsband (technologie) van Philips lijkt een veel belovende technologie om nu en in de toekomst (beter) stress door werkdruk te kunnen meten.

Bronnen:
Website vhphp, Smart Technologies for Long-Term Stress Monitoring at Work (EIT Digital), Het meten van psychosociale arbeidsbelasting (Wilmar Schaufeli).

Verzuim werkstress kost miljarden

Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland: stress op de werkvloer.stress

Een op de acht werknemers heeft er last van. Werkstress kan ernstige geestelijke en lichamelijke problemen geven, leidt tot verzuim en dus tot hoge kosten voor werkgevers: zo’n 2,2 miljard euro, becijferde onderzoeksbureau TNO. Ziek Werkstress kan ontstaan door werkdruk, agressie, pesten of intimidatie op de werkvloer. Werknemers melden zich vervolgens voor lange tijd ziek of komen met gezondheidsproblemen thuis te zitten. De verzuimdagen kosten werkgevers volgens TNO in 2012 zo’n 2,2 miljard euro. Dat is nog exclusief kosten voor bijvoorbeeld begeleiding, vervanging en productieverlies.

Maar ziekte en uitval door werkstress kost niet alleen de werkgevers geld, ook de samenleving. Die betaalt nog voor de ziektebehandeling, ziekenhuisopnames en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Alles bij elkaar genomen schat TNO de totale maatschappelijke van werkstress tussen de 4 en 5 miljard euro. Symptoombestrijding Sabine Geurts, hoogleraar Stress en Herstel, zegt dat werkgevers vaak niet voldoende doen om de oorzaken van werkstress aan te pakken. “Werkgevers financieren bijvoorbeeld wel een cursus stressreductie of mindfulness, maar dat is slechts symptoombestrijding. Werkgevers moeten de oorzaken van werkstress in kaart brengen en die aanpakken.” Burn-out coach Masja Mooy is ook kritisch over werkgevers. “Het komt voor dat werkgevers zeggen: neem twee weken vakantie en dan gaan we over twee weken weer volle vaart vooruit. Maar het laatste waar die mensen behoefte aan hebben is volle vaart vooruit.”

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat 1,3 miljoen werknemers vinden dat de leidinggevende geen oog heeft voor hun welzijn. Veertig procent van de werknemers wil dat er aanvullende maatregelen genomen worden om werkstress en werkdruk te verminderen. “Stress is een probleem en moet inderdaad bij de bron worden aangepakt. Een complicatie is dat de bron niet altijd duidelijk is en dat de oorzaak meestal ligt in het privéleven van de werknemer. Werknemers vinden het vaak lastig erover te spreken”, zegt werkgeversvereniging AWVN.

Volgens AWVN blijkt uit een onderzoek van TNO uit 2012 juist dat werkgevers zich actief bezighouden met het verminderen van werkstress. “AWVN zelf heeft namens alle werkgevers zijn handtekening gezet onder de campagnes van het ministerie van Sociale Zaken. Die campagnes helpen om het onderwerp uit de taboesfeer te halen en om een open en veilige communicatiesfeer te creëren. Daarin ligt de sleutel tot succes. Niet in nieuwe regels en procedures.”

Volgende week start er een nieuwe campagne van het ministerie van Sociale Zaken tijdens de ‘Check je Werkstress Week’. Op een speciale website kunnen mensen testen of ze zelf last hebben van werkstress. Tijdens de week gaan verschillende bedrijven in gesprek met hun werknemers over werkstress en organiseren ze bijeenkomsten over stress op de werkvloer.

Bron: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/715768-verzuim-werkstress-kost-miljarden.html

Duizend dagen zonder bedrijfsongeval dat moet gevierd worden of toch maar niet..

‘Vier je successen’, zeg ik -als extern adviseur/arbeidshygiënist/hvk- altijd. Het stimuleert om een doel te bereiken, verhoogt de saamhorigheid en geeft energie om daarna dóór te gaan. De onvermijdelijke frustraties van dingen die niet van de grond komen, worden (voor even) vergeten.
Een feestje maakt het harde, maar soms onzichtbare, werk van een preventiemedewerker, coördinator- (Arbo, KAM, HSE, SHE, SHEQ, etc.) en de veiligheidsprestatie van de medewerkers zichtbaar.

Zo’n mooi moment is bijvoorbeeld ‘1.000 werkdagen zonder een bedrijfsongeval met verzuim en/of letsel’. Maar heeft zo’n aanstaande feestelijke gelegenheid ook nadelen? Oordeel zelf…

 

Waarom architecten hun oren moeten gebruiken

Leerlingen in klaslokalen misssen 50% van wat de leraren zeggen door slechte akoestiek.
Patiënten hebben in ziekenhuizen moeite met slapen omdat ze continue stress voelen.
In deze TEDtalk geeft expert Julian Treasure aan dat architecten en ontwerpers meer aandacht moeten hebben voor de “onzichtbare architectuur”.

Julian Treasure: Why architects need to use their ears / Waarom archtecten hun oren moeten gebruiken.

Silent Bodyguard – Your Personal Panic Button

Don’t be caught alone and helpless. Let your iPhone be your protector!
In any emergency SILENT BODYGUARD is your personal silent panic button! Only YOU will know!
When you’re in danger, automatically send out your location via text messages, Twitter, Facebook, and email every 60 seconds to your pre-designated emergency contacts.
When you trigger this app, it will track your moves and let your emergency contacts know to come help you. It will send out messages continuously with location updates.
LA Times: “A necessity for my phone”!
A CALL FOR HELP YOUR ASSAILANT CAN’T HEAR –Silent Bodyguard is a SECRET PANIC BUTTON/LOCATION TRACKER that sends a silent SOS with your location to your emergency contacts — without alerting an onlooker or an attacker.
ENDORSEMENTS:
“This may be the single most important tool you and your loved ones could ever have on their iPhone or iPod Touch.” AppModo.com
LA Times “A necessity for my phone”!
Apple iTunes App Store “What’s Hot”!
MacWorld says “iPhone triggers distress signal in case of kidnapping”
Cult Of Mac says “App Arms Users with Silent Panic Button”!
Tell us what you think at info@silentbodyguard.com. Don’t understand something? Ask us!
Released for iPad, iPhone, and iPod Touch!
HOW DOES IT WORK? It sends an SOS distress signal with GPS coordinates to immediately reach potential rescuers who the phone owner has pre-programmed into the mobile phone without alerting any onlookers.
“This may be the single most important tool you and your loved ones could ever have on their iPhone or iPod Touch.” AppModo.com
Silent Bodyguard sends an SOS and notifies your emergency contacts of your location — without alerting an attacker.
★★★★★★★★★★★★
WHY SILENT BODYGUARD?
What makes Silent Bodyguard better than a simple panic button? Silent Bodyguard activates without onlookers knowing that your are summoning help.
★★★★★★★★★★★★
IMPORTANT NOTES ABOUT SILENT BODYGUARD:
This product works with iPhones and iPod Touches, but requires an Internet signal to work, and a location signal to provide your location. Anytime you’re in cell coverage it should work. Anytime you’re in WiFi (wireless internet) coverage, like in the basement of a computer lab, it should still work, even without cell coverage.
This product is meant as a communication aid. Community emergency numbers such as “911” are the recommended way to report emergencies. All app purchases are subject to iTunes End User License Agreement for Apps.
 
Silent Bodyguard – Your Personal Panic Button