Dood op je eerste werkdag

90 minuten voor hij overleed op zijn eerste werkdag als een uitzendkracht, maakte de 21-jarige Day Davis een ‘selfie’ en stuurde dat naar zijn vriendin. Hij was enthousiast over hun gezamenlijke toekomst.
Nu is de 17-jarige Antonia, de zus van Day, op zoek naar antwoorden.
Een onderzoek dat de oorzaken onthuld van het dodelijke ongeval van de 21-jarige uitzendkracht en hoe de Amerikaanse uitzendorganisaties het leven van Amerikaanse werknemers op het spel zet.   

English: 
90 minutes before he was killed on his first day of work as a temporary employee, 21-year-old Day Davis texted a picture of himself to his girlfriend, excited for their future. 
Now Day’s sister, 17-year-old Antonia, searches for answers.
An investigation reveals the issues that led to Day’s death and how the $100 billion temporary staffing industry is putting millions of American workers at risk. 

 

TRAILER:


“A Day’s Work” (Documentary, 2015) from A Day’s Work on Vimeo.

 

Bedrijfsongeval Patrick

Patrick vertelt over zijn bedrijfsongeval dat hij heeft veroorzaakt op zijn werk. Wat zijn de gevolgen en was het ook gebeurd als hij niet alleen hoefde te werken of uit loyaliteit, nog even snel iets voor zijn collega deed?

Op 15 maart a.s. wordt een conferentie georganiseerd door SWB en TNO over veiligheid trainingstools en hun effect op de veiligheid op de werkvloer. 
Afsluitende conferentie Technologie Cluster TNO en SWB
Ontdek hoe 7 (MKB) bedrijven investeren in veiligheid! 

Klik voor meer informatie op startwerkblijfveilig.nl
Deelname is gratis en lunch inbegrepen.  
 

Weet wat je doet, als je werkt in de bouw

In deze videoclip met rapper Diggy Dex komen de belangrijkste risico’s voor jongeren in de bouw aan de orde.

Weet wat je doet, weet wat je doet, 
Weet wat je doet, als je werkt in de bouw
Weet wat je doet, weet wat je doet, 
Veiligheid voorop, we zeggen het je nou!


Werkbuddies Fritsie en Hans

Werkbuddies: 2 collega’s die op elkaar letten en van elkaar leren. Dat is de kern van Werkbuddies. Elke nieuwe werknemer, flexwerker of uitzendkracht wordt gekoppeld aan een ervaren collega. Die gaan samen aan de slag. Om zo de veiligheid op de werkvloer te verhogen. Investeren in jonge, nieuwe mensen is investeren in de toekomst van uw bedrijf. Campagne  ‘Werkbuddies’ om bedrijfsongevallen jeugdige werknemers te verminderen
Ziekenhuizen behandelen jaarlijks 19 duizend jonge werknemers na een arbeidsongeval! 
Amsterdam, 29 januari 2013
Campagne ‘Werkbuddies’
Jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer dan oudere, meer ervaren werknemers. Oudere werknemers beschikken over veel praktijkervaring. Maar praten over veiligheid op de werkvloer is voor hen vaak ongewoon. Zij doen het werk immers altijd zo. Veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken en kennis met elkaar delen vanuit opleiding en praktijk is een bindmiddel om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Dat is het idee achter de nieuwe campagne Werkbuddies.
Met de campagne ‘Werkbuddies’ koppelen bedrijven één op één jonge onervaren nieuwkomers aan oudere, ervaren collega’s met als doel kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren. Net als bij zeer gevaarlijke beroepen gebeurt, bijvoorbeeld bij het duiken. Daarnaast blijven kennis en kunde voor het bedrijf behouden in een tijd dat vakkundig personeel schaarser wordt en door vergrijzing de uitstroom van ervaren vakmensen verder zal toenemen. Het tijdig delen zorgt dat kennis en ervaring voor een bedrijf niet verloren gaan en dat is investeren in de toekomst.
Werkbuddies’ is ontwikkeld door VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid). De campagne wordt als eerste in de metaal geïntroduceerd. 5xBeter IJzersterk voor veilig werk, een samenwerkingsverband tussen Metaalbewerking en Metalektro, heeft een adviesrol vervuld bij de ontwikkeling van de Werkbuddies. Werkbuddies  geeft ondersteuning aan de instrumenten, die 5xBeter biedt voor Nieuwkomers in de metaal. Op www.werkbuddies.nl staan onder meer twee animatiefilmpjes over de campagne en hoe je er mee aan de slag gaat. Bovendien kunnen bedrijven hier een gratis startpakket aanvragen.De eerste vijf bedrijven die zich aanmelden, ontvangen van VeiligheidNL een persoonlijke introductie en als verrassing een grote ‘werkbuddies’ taart!
Jongeren en arbeidsongevallen
Jaarlijks worden gemiddeld 19.000 jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis na een arbeidsongeval. Het jaarlijks aantal ziekenhuisopnamen is gemiddeld 600 en gemiddeld 8 jongeren overlijden jaarlijks door een arbeidsongeval. Jongeren in de sectoren bouw en metaal lopen de grootste kans op een arbeidsongeval. Ondanks het nog steeds hoge aantal is het aantal jeugdige slachtoffers door een arbeidsongeval in het eerste decennium gedaald. Eind jaren negentig was nog sprake van jaarlijks 30 duizend behandelde letsels op een SEH afdeling van een ziekenhuis.
In de metaal vinden jaarlijks gemiddeld 1.200 ongevallen met 15-24 jarigen plaats, waarvoor het slachtoffer is behandeld op een SEH afdeling van een ziekenhuis. Jongeren in de metaal lopen vooral letsel op door contact/ aanraking/ beknelling met draaiende delen van machines en werktuigen, snijden aan werkstukken en gereedschappen en door metaalsplinters.
Meer informatie: www.werkbuddies.nl 


De veiligheidsidioot

“Safety Fool” een rap van de jongens achter ‘HeadsUp’ uit Alberta in Canada. Een initiatief om jongeren in de staat Alberta bewust te maken over de noodzaak van arbeidsveiligheid op de werkvloer.

Don’t be the Safety Fool