Binnenkort waarschuwt jouw Apple Watch automatisch bij hoge geluidsniveaus

Foto (c) Apple

Op 3 juni 2019 heeft Apple zijn jaarlijkse ‘WWDC Keynote’ gegeven. Een presentatie van twee uur vol nieuwe mogelijkheden van Apple producten en software. Tussen al deze nieuwigheden ook een nieuwe interessante ‘arbo feature’. Volgens Apple op hun website:

De gezondheid van het gehoor is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Uit onderzoek is gebleken dat met een achteruitgang van het gehoor ook de cognitieve functies verslechteren. Apple Watch bevindt zich op de pols op een optimale plek om omgevingsgeluid te meten en de Noise-app geeft gebruikers nu inzicht in het geluidsniveau bij bijvoorbeeld concerten en sportevenementen. Zo weten ze wanneer ze risico lopen op gehoorbeschadiging. De decibelmeter van de app reageert direct zodra het geluidsniveau verandert. Apple Watch kan een melding weergeven als het geluidsniveau boven de 90 decibel uitkomt. Er kan al gehoorschade optreden als iemand binnen een week tijd gedurende vier uur aan deze hoeveelheid geluid wordt blootgesteld, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het was via allerlei Apps al mogelijk om geluid te meten met je iPhone maar vanaf de introductie (najaar 2019) van het nieuwe besturingssysteem (WatchOS 6) is het ook mogelijk om geluid te meten met je AppleWatch. Voor de metingen wordt de ingebouwde microfoon gebruikt en de ‘Noise App’ van Apple is uitsluitend en specifiek ontwikkeld voor de AppleWatch. De App kan je maar hoef je niet speciaal te openen in lawaaiige omgevingen. Nee, de App waarschuwt je automatisch wanneer je in ruimte met geluidsniveau van 90 decibel of meer rondloopt. Je hoeft dus niet zoals bij je iPhone eerst je telefoon te pakken, de app te starten en daarna te meten. Nee, hij monitort continue naar het geluidsniveau! Apple zegt dat ze jouw privacy hoog in het vaandel heeft staan en tijdens het monitoren niets op te nemen of op te slaan.

Mijns inziens is dit wéér een volgende stap naar continue monitoring van je (werk)omgeving zonder dat je hiervoor aparte sensoren hoeft aan te schaffen. Over enkele jaren zitten meerdere sensoren ingebouwd in een ‘standaard’ smartwatch of AppleWatch die niet alleen je gezondheid maar ook je omgeving continue monitoren waarbij je kunt denken aan fijnstof, gassen, hand-armtrillingen en binnenklimaatparameters.

Bekijk hieronder de video met het deel over deze nieuwe ‘arbo feature’ van de nieuwe Apple Watch(OS):

Adviesaanvraag aan SER over bijdrage toepassing nieuwe technologieën voor gezond en veilig werken

De concentratie van een gevaarlijke stof meten in de urine van werknemers. Een app die bij een werknemer in een fabriekshal het risico op gehoorschade meet. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER om advies gevraagd over de bijdrage van dergelijke technologieën aan gezond en veilig werken.

Vragen en aandachtspunten
Technologieën zoals zojuist beschreven, staan bekend als biomonitoring en sensoring. Bij werknemers die met lood werken, wordt nu al periodiek het loodgehalte in het bloed gemeten. Er zijn echter ook veel vragen in verband met de toepassing van dergelijke technologieën. Bijvoorbeeld over het omgaan met persoonsgegevens en de beslisruimte van werknemers om mee te doen.

Biologische grenswaarden?
De staatssecretaris wil ten eerste weten hoe de SER aankijkt tegen biomonitoring en het gebruik van biologische grens- of advieswaarden in relatie tot gevaarlijke stoffen. Ten tweede vraagt zij de SER om een verkenning van de mogelijkheden en beperkingen van biomonitoring en sensoring in relatie tot gezond en veilig werken. De staatssecretaris wil het advies en de verkenning in het eerste kwartaal van 2020 ontvangen.

Ter voorbereiding op deze aanvraag aan de SER heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een rapport geschreven over biomonitoring en sensoring.

Meer informatie:
Adviesaanvraag biomonitoring en sensoring
RIVM-rapport ‘Het gebruik van biomonitoring en sensoring binnen de arbeidsomstandigheden – praktische en ethische overwegingen’ (PDF)  
Bericht op website SER

TNO lanceert app BewustBelast voor inzicht in fysieke belasting

Het creëren van een gezonde werksituatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. De gratis app BewustBelast ondersteunt werknemers in het maken van ‘bewust gezonde keuzes’.

De app is bedoeld om werknemers een omslag te laten maken in het denken dat fysieke belasting ‘er nu eenmaal bij hoort’ naar ‘dit brengt risico’s met zich mee, hoe kan dit worden opgelost?’. Aan de hand van eenvoudige vragen krijgt de gebruiker inzicht in de risico’s van de eigen situatie. Daarin worden verschillende soorten fysieke belasting meegenomen, zoals hand-arm bewegingen, tillen, duwen en trekken. Vervolgens worden concrete acties aangeboden om de risico’s, die door de gebruiker aangegeven zijn, te verlagen. De app vergroot het risico-bewustzijn van werknemers, geeft werknemers inzicht in hun eigen rol bij de preventie van klachten en stimuleert ze om de gezonde keuzes te maken. Introductie van de app gebeurt bij voorkeur door het bedrijf om op die manier de samenwerking tussen werkgever en werknemers bij vervolgacties te stimuleren.

De app is geschikt voor werknemers in alle sectoren en branches die in hun dagelijks werk te maken hebben met fysiek zwaar werk. De app is gratis beschikbaar via de app store (iOS) en playstore (Android). Er is materiaal ontwikkeld voor de introductie van de app, dat de preventiemedewerker of arbo-verantwoordelijke in een bedrijf kan gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Uitgebreide informatie: fysiekebelasting.tno.nl/nl/instrumenten/nl-bb/

 

Vision Zero-app: werken aan een gezonde werkplek zonder ongevallen

Om bedrijven te faciliteren een omgeving te creëren waarin zo gezond en veilig mogelijk gewerkt kan worden, heeft de International Social Security Association (ISSA) een nieuwe app gelanceerd: de Vision Zero-app. Deze komt voort uit de wereldwijde Vision Zero-campagne. Met de app wordt ingespeeld op het verhogen van de aandacht voor preventie.

Wat biedt de Vision Zero-app?

ISSA presenteert in de Vision Zero-app zeven gouden regels voor een gezonde en ongevalvrije werkplek. De app biedt interactieve checklists, analyseert de resultaten en geeft inzicht in welke acties van nut zijn voor het betreffende bedrijf.

Het Vision Zero-concept van de ISSA is zo ontwikkeld dat het kan worden aangepast aan de specifieke benodigdheden van een bedrijf op het gebied van preventie, veiligheid, gezondheid of welzijn. Dankzij deze flexibiliteit is Vision Zero handig voor elke werkplek, organisatie of branche.

De app is momenteel beschikbaar en gratis te downloaden in het Engels en het Spaans voor Android.

Meer informatie

Lees verder voor meer informatie:

Geluid meten met nieuwe NIOSH app


Afgelopen jaren hebben onderzoekers van het Amerikaanse NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) meerdere onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van apps (en smartphones) om geluid te meten. De conclusie was dat de nauwkeurigheid flink te wensen overliet maar dat met, de door NIOSH geselecteerde, vier apps óp een iPhone (iOS) toch redelijk nauwkeurig gemeten kon worden. Twee Apps (SPL Pro 3.6 Andrew Smith en SoundMeter 3.3.1 Faber Acoustical) hadden een gemiddelde afwijking van -0,52 dB (A-gewogen) ten opzichte van de referentie meetapparatuur; twee andere Apps bleven binnen ± 2 dB (zie ook Kennisdossier).

Op 13 januari heeft NIOSH nu zelf een geluidmeet-App gelanceerd. De reden hiervoor is dat de meeste geluidsmeet-apps voor algemeen (hobbymatig) gebruik zijn en niet gericht op werkplekmetingen. De functionaliteit is over het algemeen beperkt (geen aanpassingen mogelijk in de meet instellingen). De NIOSH SLM app (Sound Level Meter) is wél specifiek gericht op het meten van geluid op de werkplek én heeft veel mogelijkheden om de meetinstellingen aan te passen.
Zo kun je een tijd gewogen gemiddelde (LAeq) meten, de piek vaststellen (LCpeak), wisselen tussen verschillende filters (A, C, Z), is de Exchange Rate aan te passen (3 of 5 dB), is in de Time Weighting te wisselen tussen ‘Slow’ (gebruiken bij ‘monotoon’ geluid) en ‘Fast’ (gebruiken bij veel ‘knallend’ geluid). Bekijk de video hieronder voor een overzicht van alle mogelijkheden!

De nauwkeurigheid van app (en smartphone) haalt nog altijd niet het niveau van professionele gekalibreerde geluidsmeters (Type 1) en voldoet niet aan alle internationale standaarden. Het is echter wel mogelijk om de App te kalibreren en met een externe (nauwkeuriger) microfoon (die is aan te sluiten op koptelefoon aansluiting) te gebruiken.

De komende maanden zal ik (en hopelijk u ook?!) deze App in de praktijk gaan testen en ik hoor ook graag wat jullie van deze nieuwe App vinden. Laat in de reacties van je horen!

Meer?
De NIOSH SLM app kun je hier downloaden: iTunes >>>
Het volledige artikel / blog van NIOSH: Lees hier verder (Engelstalig) >>>
FAQ’s over de NIOSH SLM app: Lees meer >>>

 

 

.

Arboprofessional, ga digitaal!

Stelt u zich eens voor: alle medewerkers van uw organisatie of klant zijn in één keer uw ‘assistent-arboprofessional’. Dus extra collega’s die inspecties doen, metingen uitvoeren, voorlichtingen geven, incidenten doormelden. Handig, die extra ogen, oren en handen. En zo gek is die gedachte helemaal niet…

foto-artikel-arbo-10-2016In deze tijd en in de komende jaren spelen technologie en digitalisering een steeds belangrijkere rol in ons leven én op de werkvloer. De werknemers van de toekomst groeien nu op in een volledig digitale wereld, waarin het gebruik van technologie een vanzelfsprekendheid is. Deze zogenoemde digital natives weten gewoonweg niet anders. Weten deze (toekomstige) werknemers iets niet, dan zijn ze niet tevreden. Dan zoeken ze het direct op, gaan het ‘meten’ of vragen het instant aan vrienden met wie ze doorlopend verbonden (online) zijn. Ze zijn gewend om informatie vast te leggen en te delen, zelfs met de hele wereld.
Onder deze digital natives bevinden zich ook toekomstige arboprofessionals. Zij zullen, zonder erbij na te denken, gebruikmaken van technologie en digitalisering. Als arboprofessional geboren vóór het digital natives-tijdperk biedt het echter nu ook al kansen om u te verdiepen in de technologische en digitale ontwikkelingen. Sterker nog: als u niet alert bent, gaat u de aansluiting (communicatiekanaal) naar werknemers en bedrijfsprocessen missen. En daarmee uw belangrijke impact in een organisatie.
Belangrijk bij het bereiken van medewerkers en om te kunnen profiteren van hun ‘ogen en oren’ op de werkvloer, zijn smartphones en tablets. Ongeveer 80% van de Nederlanders beschikt over een smartphone, al dan niet van het bedrijf. De – soms letterlijke – afstand tot fysieke informatie, van checklisten tot trainingsinformatie, is groot: die blijft liggen in de auto, kantine of op kantoor. Maar een smartphone bevindt zich bijna altijd op 50 cm van iemands hoofd en hersenen. Waarom deze korte route van en naar medewerkers niet gebruiken? Het gebruik van apps is ook gemeengoed in het dagelijkse leven en vergt geen extra vaardigheid van werknemers.

Honderden apps
Er bestaan al honderden apps die kunnen ondersteunen bij de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze arbo-apps zijn grofweg te verdelen in apps die:
»» ondersteunen bij het signaleren en checken van onveilige situaties (gedigitaliseerde vormen van checklisten, observatie- en meldingssystemen)
»» ondersteunen bij voorlichting over risico’s (video’s, plaatjes, instructieteksten)
»» informatie leveren (wetteksten, normen, afspraken)
»» gebruikmaken van smartphonesensoren om metingen te kunnen doen aan mens, materieel of omgeving (hellingshoek van een ladder, verlichtingsniveau, trillingsniveau)
»» gebruikmaken van externe sensoren, aan een smartphone gekoppeld via bluetooth, WiFi of kabel, om metingen te kunnen doen aan mens, materieel of omgeving.
Er zijn ook apps die meerdere functionaliteiten combineren.

Het blijkt uit zowel het onderzoek onder arboprofessionals in 2013 (zie kader ‘Meer over digitale media en technologie’) als bij ieder professioneel gebruik – zoals in de gezondheidszorg, waar apps onder professionals en patiënten al meer gemeengoed zijn: informatie valt of staat met haar betrouwbaarheid.
Maar dat gold in het verleden ook bij het gebruik van naslagwerken of meetapparatuur. De beoordeling van de betrouwbaarheid is en blijft een taak van de afzonderlijke arboprofessional. Kennis- en beroepsverenigingen als de NVVK en NVvA hebben er bewust voor gekozen om hier geen rol in te spelen.
In het kader ‘Checklist’ is een checklist opgenomen die helpt bij het beoordelen of een app meer of minder betrouwbaar is.

Onmisbare apps
safenoise-app-1Wat zijn nu onmisbare apps voor de arboprofessional om zelf te gebruiken of te promoten in zijn organisatie?
Uit de honderden apps is het moeilijk kiezen, maar een geluidmeetapp (zoals bijvoorbeeld SafeNoise van Cauberg-Huygen/DPA) is toch wel erg handig bij het bezoeken van werkplekken. Betrouwbaar meten kan echter alleen met een iPhone 4S of hoger (Apple); de gevoeligheid van microfoons van andere smartphones verschilt sterk. Dat kan soms resulteren in een te laag of te hoog geregistreerd geluidsniveau.
hse-app-1Verder heeft de recent ontwikkelde HSE-app van ISS handige features. Zo zit er bijvoorbeeld een symbolenherkenner in, een LMRA-tool en een voorlichtingsdeel met tekst, video en duidelijke afbeeldingen over ‘Veilige gewoonten’. De push-berichten attenderen de gebruiker regelmatig op nieuwe updates.
goedenacht-app-1De Goedenacht-app van StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen) is een app met verschillende ingebouwde handigheden en goede informatie over de risico’s van het werken in de nacht. Er zijn bijvoorbeeld alerts om de gebruiker eraan te helpen herinneren regelmatig te eten, testjes en een ‘survival kit’ met praktische tips en recepten.
teken-app-1In de groene sectoren kan de Tekenbeet-app van het RIVM handig zijn. Activeer een tekenalarm, bekijk de tekenradar van Nederland en leer een teek onderscheiden van andere insecten door foto’s te maken en te vergelijken met voorbeelden. Verder bevat de app veel beeldende instructies en voorlichting.
ladder-app-1Wil je weten of een ladder wel in de goede hoek staat: gebruik de Ladder Safety-app van NIOSH. Houd de smartphone tegen de ladder aan en met behulp van de positie-/bewegingssensor van uw smartphone bepaalt de app of deze in een juiste hoek staat. Bij een veilige hellingshoek van 75 graden geeft de app een trillings- en geluidssignaal.
rode-kruis-app-1Voor BHV’ers in uw organisatie kan de EHBO-app van het Nederlandse Rode Kruis goed van pas komen. U kunt specifieke
informatie en telefoonnummers in programmeren die kunnen helpen bij een noodsituatie. Bijzonder zijn, naast de duidelijke afbeeldingen, de gesproken instructies bij verschillende eerste hulpsituaties: stap voor stap nemen deze de BHV’er bij de hand in het hulpverleningsproces. Ook biedt de app een handige checklist voor de verbanddoos.

»» Lees kritisch de recensies en beoordelingen in de appwinkel (Appstore voor Apple of Google Play voor Android).

»» Lees de gebruiksvoorschriften of handleiding uit de app voor u die bedrijfsmatig inzet.

»» Kijk of de disclaimer bepaalde wijzen van gebruik uitsluit.

»» Bekijk of de app regelmatig updates krijgt: een jaar lang geen updates is een slecht teken.

»» Beoordeel of de softwareontwikkelaar verantwoording neemt door bijvoorbeeld een supportverzoek in te dienen en te kijken of en hoe u een reactie krijgt.

»» Kijk waar de data uit de app worden opgeslagen: lokaal op de smartphone of op servers van de softwareontwikkelaar. Check daartoe de voorwaarden, privacy- en beveiligingsgaranties van opslag.

»» In het geval de app zeer vertrouwelijke gegevens bevat: vindt automatische vergrendeling plaats bij afsluiten (alleen te openen met een code of vingerafdruk) in geval van verlies of diefstal of zijn de gegevens op afstand te verwijderen?

»» Gebruikt u de smartphone/app als meetinstrument? Kijk of hij te kalibreren is aan de hand van professionele (geijkte) meetapparatuur, dat verhoogt de betrouwbaarheid.

»» Kijk in welk land de app is ontwikkeld: mogelijk gelden daar afwijkende wetten, normen of grenzen.

»» Check op www.iArbo.nl of de app al eerder is beoordeeld door een expert van de redactie of (professionele) gebruikers.

Gebaseerd op “Smartphone als Arboprofessional’, Ronald Hoevers, 2013.

»» In 2013 is in het kader van een HVK-scriptie onder ruim 600 arboprofessionals onderzoek gedaan naar het gebruik van apps en technologie in het werk, kijk op www.prisma-arbozorg.nl/smartphone-als-arboprofessional.

»» In februari 2016 is een Arbokennisdossier gepubliceerd op de website van Arbokennisnet: ‘Digitale Media en Technologie’, zie www.arbokennisnet.nl. Een doorlopend geactualiseerde wiki versie van het kennisdossier is te vinden op deze website: www.iarbo.nl/dossiers/arbo-en-nieuwe-digitale-media-en-technologie/

»» In september 2016 is een vernieuwd platform gelanceerd waarop nieuwe digitale media en technologie in relatie tot veilig en gezond werken centraal staat, kijk op www.iArbo.nl.

Bron 
Onderstaand artikel is verschenen in Vakblad Arbo>> in nummer 10 van 2016 en met toestemming gepubliceerd.
Download dit artikel als PDF >>>
Ronald Hoevers is arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige voor PRISMA Arbozorg. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom digitale media en technologie. Op persoonlijke titel beheert hij verschillende websites en sociale media in relatie tot veilig en gezond werken, waaronder www.iArbo.nl.