Online ‘Werk en Longen check’

Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en Longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

Beroepslongziekten: veel mensen hebben ermee te maken
Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Ieder jaar komen er veel nieuwe slachtoffers van beroepsziekten bij. Verschillende longziekten, zoals astma, COPD en longkanker, kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen om giftige lasdampen of asbest, ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen kunnen tot vervelende gezondheidsproblemen leiden. Denk aan schoonmaakmiddelen, houtstof, kleurstoffen en graanstof.

De effecten zijn verschillend: mensen kunnen allergisch worden, de longen kunnen langzaam vullen (stoflongen) of er kunnen beschadigingen optreden die tot ernstige ziektes zoals COPD en kanker kunnen leiden. De klachten beginnen vaak met hoesten, vermoeidheid en verkoudheid. Maar uiteindelijk kan onherstelbare schade in de longen ontstaan. Preventie is dus van groot belang.

Werk en Longen check
Om bij te dragen aan de preventie, heeft het Longfonds samen met de Long Alliantie Nederland (LAN) de Werk en Longen check gelanceerd. Hiermee kunnen werknemers aan de hand van 6 vragen zelf nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan (gevaarlijke) stoffen en of dit mogelijk effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in risico’s en geeft maatregelen aan die helpen om blootstelling te voorkomen. De tool bevat factsheets met branche-specifieke informatie. Door op tijd in actie te komen, kunt u het ontstaan of de verergering van de klachten voorkomen.

De test is beschikbaar via www.werklongencheck.nl.

Workshop over toepassing sensoren voor meten en managen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Op vrijdag 28 oktober wordt door TNO in samenwerking met Shell en ORAM industriekring een workshop georganiseewiredworkplacetnord over de toepassing van sensoren voor het meten en managen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek. De titel van de workshop is ‘The Wired Workplace‘.

Sensoren om veilig en gezond werken te bevorderen
De laatste jaren vinden er veel ontwikkelingen plaats die kunnen bijdragen aan het meten en managen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek. Bijvoorbeeld de opkomst van betaalbare, kleine en energiezuinige sensoren die steeds accurater worden in combinatie met de ontwikkeling van ICT en IoT. Naast sensoren voor het meten van gevaarlijke stoffen in de lucht, komen ook sensoren en technieken beschikbaar die snel relevante (gezondheid)parameters kunnen bepalen, zoals biomonitoring van chemische stoffen maar ook stress, fysieke activiteit, slaapritme en vermoeidheid. Door de toepassing van sensoren die draadloos communiceren kunnen we gedurende lange perioden, real-time en met een hoge tijdsresolutie blootstelling aan gevaren op de werkvloer monitoren. Door het verzamelen van veel meer data zal beter inzicht ontstaan in waar, wanneer en waarom de risico’s plaatsvinden. Hierdoor kunnen deze risico’s efficiënter worden aangepakt door verantwoordelijke HSE specialisten en managers.

Rol TNO
TNO zal tijdens de workshop ingaan op het inzetten van sensoriek voor veiliger werken. TNO zal een overzicht geven van zijn activiteiten op dit vlak. Deze variëren van het ontwikkelen, valideren en toepassen van sensoren voor gevaarlijke stoffen in de lucht (benzeen, asbest, fijnstof) en in het lichaam (biomonitoring van benzeen en PAKs) tot het ontwikkelen van zelf management systemen en apps voor werk gerelateerde stress en slaapritme verstoring.

Voor wie interessant?
De workshop is interessant voor ontwikkelaars van sensoren en apps en voor HSE specialisten en managers.

Waar?
Shell Technology Centre in Amsterdam.

Aanmelden?
Via deze link kunnen geïnteresseerden zich aanmelden: AANMELDEN
Meer informatie is verkrijgbaar bij Anjoeka Pronk van TNO (T 088 866 33 02)

Bron bericht
Agenda TNO Gezond Leven (28-10-2016)
Zo sporen we schadelijke stoffen sneller op (TNO, 26-08-2016)

MoSeS maakt brandweerwerk veiliger

Als een bevelvoerder van de brandweer zijn manschappen in een groot complex gebouw in stuurt, weet hij niet altijd waar ze zijn. Ook heeft hij geen zicht op hun fysieke gesteldheid. MoSeS biedt een oplossing met real-time situational awareness. Hierbij ziet de bevelvoerder op een tablet een plattegrond de locatie van de manschappen, droge blusleidingen en de tankautospuit. De bevelvoerder kan ruimtes markeren (brand, gevaarlijke stoffen, slachtoffer) en krijgt een real-time overzicht van de gezondheidsstatus van zijn manschappen: ‘Project beschrijving MoSeS TechForFuture’

In 2015 is brandweer Twente samen met Saxion een project gestart om te kijken of Moses meerwaarde biedt voor de brandweer. Onderstaand filmpje laat zien hoe MoSeS in de praktijk werkt en welke voordelen het biedt aan de brandweer.

Met andere woorden, de bevelvoerder heeft te allen tijde een betrouwbaar beeld, hij weet waar zijn manschappen zich bevinden, heeft een overzicht van het individuele ademluchtverbruik en wordt gewaarschuwd als zijn manschappen verhoogd risico lopen.

MoSeS beoogt bevelvoerders te helpen bij:

  • Oververhitting, uitputting en andere gezondheidsrisico’s bij manschappen te signaleren en te voorkomen
  • Te communiceren met manschappen, zonder afhankelijkheid van bestaande netwerkinfrastructuur (in rampensituaties van cruciaal belang!)
  • Een goed overzicht te krijgen van de positie van de manschappen op het terrein van de calamiteit, ook als daar geen GPS-ontvangst mogelijk is (bijvoorbeeld in complexe gebouwen)
  • Een goed inzicht te krijgen in de dynamische omgevingsfactoren bij een calamiteit, zoals aanwezigheid van slachtoffers, rookontwikkeling en gevaarlijke stoffen. En daarmee bij te dragen aan schoon werken tijdens het incident.
  • Moses maakt het optreden van de brandweer veiliger en efficiënter. Een uniek systeem met potentie!

 

Lees meer >>>  ‘Project beschrijving MoSeS TechForFuture’

Lees meer >>>  ‘Brandweer Nederland MoSeS (Mobile Sensing for Safety)’ 

iSPEX App en opzetstukje voor meten fijnstof

Met het @iSPEXnl opzetstukje met bijbehorende App verandert jouw iPhone in een handomdraai in een wetenschappelijk instrument om stof in onze atmosfeer te meten. Met iSPEX project wordt een nieuwe meettechniek voor fijnstof geintroduceerd en proberen we met z’n allen te bepalen of er veel of weinig stof zit in de lucht. Maar ook hoe groot de deeltjes zijn en wat de samenstelling is. Al jouw meetgegevens zullen namelijk ingezet worden om de gezondheidsrisico’s van fijnstof beter in kaart te brengen, om vulkaanaswolken die het vliegverkeer verstoren te helpen identificeren, en om de onduidelijkheid over de invloed van fijnstof in het klimaatdebat te verkleinen.
Geef je op voor de landelijke iSPEX Meetdag in mei of juni 2013! Voor deze dag zullen tenminste 10.000 iSPEX opzetstukjes voor de iPhone 4 en 4s (en waarschijnlijk ook 5) verspreid worden.
De iPhone app zal gratis te krijgen zijn in de App-store. Zodra deze beschikbaar is, zal dit bekend worden gemaakt in de media. Volg iSPEX op twitter (@iSPEXnl) of op de website om op de hoogte te blijven.
Meer informatie op iSPEX.nl  

Bestel je opzetstukje via longfonds.nl/meet-fijnstof-met-je-iphone 

 

ADR Pro 2011 door Beurtvaartadres digitaal BV

Voor iedereen die omgaat met gevaarlijke stoffen is er nu een handig hulpmiddel beschikbaar: ADR-Pro 2011. De app biedt gebruikers een alfabetische stoffenlijst en een helder overzicht van alle gevaarsetiketten.
De app is bruikbaar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met wegvervoer van gevaarlijke stoffen, voor chauffeurs, veiligheidsadviseurs en magazijnmedewerkers in het bijzonder.

Met deze ADR App van Beurtvaartadres bent u in staat:

– offline de juiste UN-nummers te zoeken, voor op een oranje bord (Kemler-bord);
– de betekenis van UN-nrs en gevarenetiketten te vinden;
– de juiste ADR-tekst op de vrachtbrief te bepalen;
– te zien welke tunnels u in mag wanneer u bepaalde gevaarlijke stoffen transporteert en
– te zien waar ATCN-tankcleaningbedrijven zich bevinden.

De ADR-Pro 2011 is vanaf nu gratis te downloaden via de App Store van Apple (iOS) en via de Play Store van Google (Android).