Een bijzonder vluchtweg

Voor wie het nog niet weet: er is een nieuwe norm voor de bewegwijzering van vluchtwegen. Het nieuwe bordje bestaat een poppetje dat al in de deur ‘staat’ in plaats van dat hij er naartoe loopt/rent. In deze video speciaal aandacht voor het pictogram met een bijzondere vluchtweg…

Of zou er een ander idee achter dit reclameclipje zitten? #beroepsdeformatie

Animatie van brand in zorginstelling Rivierduinen

Film / animatie naar aanleiding van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de brand op zaterdagavond 12 maart 2011 in de kliniek Intensieve Zorg Ouderen van GGZ Leiden Rivierduinen in Oegstgeest.
Hierbij zijn drie bewoners om het leven gekomen. Het onderzoek heeft zich gericht op de brandontwikkeling en de achterliggende oorzaken.

Conclusie: voldoen aan wetgeving is niet voldoende om in dergelijke situaties ernstige gevolgen te voorkomen.
Rapport en persbericht Onderzoeksraad naar aanleiding van onderzoek

Brandveiligheid in zorginstellingen moet beter 
De brandveiligheid in zorginstellingen moet verbeterd worden. Dat staat in het rapport ‘Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. In maart 2011 kwamen drie patiënten om het leven bij een brand in psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest. Uit het onderzoek naar deze brand blijkt dat zorginstellingen met hun brandveiligheidsmaatregelen te weinig rekening houden met de verminderde zelfredzaamheid van de patiënten. Dit leidt ertoe dat zij in de praktijk niet goed zijn voorbereid op een eventuele brand.

Brand? Dat overkomt mij niet! Toch?

Film over preventie en zelfredzaamheid bij minderzelfredzame groepen. De film is gemaakt door de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving / Rvarium (2009). In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

EHBO van 45north

 

De informatie in de applicatie is geen lesboekinformatie. Omstanders kunnen vaak de ernst van het letsel niet goed inschatten omdat ze niet over voldoende kennis beschikken. Vandaar ook niet de vraag: ‘Wat te doen bij een hartstilstand?’, maar: ‘Je treft een versuft persoon aan. Wat moet je doen?’”
– Marion van den Hurk-Dittmar, kaderinstructeur Eerste Hulp
Minder dan 10% van de Nederlandse bevolking heeft een EHBO-diploma en 42% geeft aan geen eerste hulp te kunnen verlenen vanwege een gebrek aan kennis. En dat terwijl juist die eerste minuten, voordat de ambulance arriveert, van cruciaal belang zijn om een leven te redden of letsel te beperken.
De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO biedt daarom nu een applicatie aan die mogelijk levens kan redden en letsel kan beperken. Met deze applicatie kun je binnen enkele seconden zien hoe je moet handelen bij een hartaanval, verstikking of beroerte. Maar ook kleinere ongevallen zoals schaaf- en snijdwonden, splinters en kneuzingen zijn opgenomen.
Deze applicatie van de KNV EHBO helpt je onder andere:
• de ernst van letsel vaststellen in verschillende noodsituaties;
• op een correcte wijze eerste hulp handelingen verlenen;
• je locatie snel bepalen door middel van GPS;
• hulpdiensten inschakelen met één druk op de knop en
• veelvoorkomende kleine ongelukken behandelen.
Deze applicatie zal regelmatig worden aangevuld met relevante nieuwe onderdelen en functionaliteiten. Wij staan daarnaast echter open voor frisse, nieuwe ideeën.