Veiligheidsrisico’s van robots op werkplek

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt TNO nieuwe witte-bal-robotveiligheidsrisico’s die te maken hebben met digitalisering van de werkplek. Denk aan cybersecurity risico’s van arbeidsmiddelen die gekoppeld zijn aan internet, risico’s van robotisering en van mobiele applicaties. Via literatuurstudie, interviews met experts en workshops worden de risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht. Per onderwerp wordt een eindrapport met kenniskaart gepubliceerd. Veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots In het recent gepubliceerde onderzoek ‘Opkomend risico voor arbeidsveiligheid door inzet van robots op de werkvloer’ verkent TNO de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots op de werkplek. Uit de verkenning blijkt dat de fabrikant van robots en robottoepassingen een belangrijke rol heeft op gebied van arbeidsveiligheid. Download hier de ‘Veiligheidskaart Veilige Toepassing Robots op de Werkvloer’ (2 x A4). Opkomende risico’s voor arbeidsveiligheid als gevolg van IT koppelingen tussen arbeidsmiddelen De risico’s zijn voor een deel een gevolg van IT-koppelingen tussen arbeidsmiddelen, waar TNO al eerder een verkenning voor heeft uitgevoerd. Daarvoor is een inventarisatie van risico’s en kwetsbaarheden worden gemaakt, en mogelijke beheersmaatregelen in kaart worden gebracht. Hierbij heeft TNO zich gericht op een integrale aanpak met zowel safety als security elementen op witte-bal-cyber-securitybeheersmaatregelen tegen ongeautoriseerde beheersing van arbeidsmiddelen met name door cybercriminaliteit (d.w.z. criminaliteit met ICT als middel en doelwit binnen de industrie). In het bijzonder heeft men zich gericht op de risico’s en kwetsbaarheden met betrekking tot arbeidsveiligheid die ontstaan in relatie tot het gebruik en onderhoud van de koppeling van en tussen arbeidsmiddelen via lokale en publieke netwerken waaronder het internet te minimaliseren. Het rapport is hier te vinden in het Nederlands en hier in een Engelstalige versie. Download hier de ‘Veiligheidskaart Veilige Arbeidsmiddelen en Cybersecurity‘ (2 x A4). Meer informatie Bezoek de website van TNO >>

Hoe stel je een RIE op?

Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is niet moeilijk maar kost wel tijd. Hieronder wordt in een korte video van het Steunpunt RIE eenvoudig uitgelegd wat te doen en welke stappen moeten worden genomen voor het uitvoeren van een RI&E.

 

Heeft u vragen of fysieke hulp nodig bij de uitvoering of toetsing, dan kunt u ook terecht bij onze SPONSOR van ArboTV 🙂 

Of u nu in de bouw in een winkel laboratorium of op een kantoor werkt, werk brengt altijd risico’s met zich mee. Werken met machines of werken met gevaarlijke stoffen, confrontaties met agressie of geweld, beeldschermwerk of werkdruk waardoor werknemers ziek kunnen worden. Vervelend voor de persoon die thuis zit maar ook voor het bedrijf war de werkdruk vergroot. Daarom is het belangrijk dat bedrijven risico’s zoveel mogelijk verkleinen want in een gezond bedrijf zijn werknemers positiever en productiever. 

In de arbowet staat dat ieder bedrijf met personeel een RI&E moet maken. De RI&E helpt doel bedrijfsrisico’s eenvoudig in kaart te brengen en te verkleinen. Het maken van een RI&E is niet ingewikkeld maar het kost wel tijd. Voor veel branches is een op online RI&E beschikbaar. Hierin vindt u de relevante risico’s en de oplossingen van uw branche.

In drie stappen en zet u uw bedrijfsrisico’s en oplossingen op een rij. De RI&E start met vragen over risico’s binnen uw branche. Deze gaan bijvoorbeeld over fysieke risico’s van het werk, of emotionele risico’s voor uw personeel, de organisatie van het werk en de veiligheid van de werkplek en het bedrijf. De RI&E helpt u bij het prioriteren van de risico’s: u schat in hoe vaak een risico voorkomt en hoe groot het gevolg kan zijn. Hierdoor brengt u in kaart welke risico’s belangrijker zijn dan andere. Uit de RI&E komt een actieplan. Voor veel risico’s geeft de RI&E al ideeën aan.
Voor elk risico omschrijft u de oplossingen, wie dit kan en gaat doen, wanneer het wordt gedaan en wat de mogelijke kosten zijn. Als een plan klaar is moeten u het uiteraard wel uitvoeren. 

Met de RI&E voorkomt u niet alleen mogelijke problemen maar werkt u aan een gezonde en prettige werkomgeving start u RI&E, ga naar rie.nl of uw brancheorganisatie.”

Peee, Beee, eMmmmmmm

En ja hoor, mijn uitroep/oproep gisteren bleek een goede: een leuke instructiefilm die blijft ‘hangen’ van een grote Nederlandse onderneming uit de energiesector. Een instructiefilm die aanspoort tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wel jammer dat de dames niet lopen op de gepropagandeerde veiligheidsschoenen met stalen neuzen. Maar wellicht danst en zingt dat niet zo fijn… 😉

De kans op een explosie is klein, de effecten zijn echter vaak desastreus

Afgelopen maand ben ik in het kader van mijn post-HBO opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) bij de PHOV aan de slag met het thema procesveiligheid: analysemethoden om gevaren te herkennen en kans op falen en risico’s van installaties te berekenen. De kans op een incident is vaak klein, de effecten daarentegen kunnen desastreus zijn. Wie denkt dat er anno 2012-2013 geen incidenten meer voorkomen heeft het mis.
We kennen in Nederland natuurlijk ‘Moerdijk’.
Maar afgelopen september (2012) ging het, iets verderop in Mexico, in Reynosa (Tamaulipas), enorm mis. In een gasinstallatie/opslag van PEMEX (Petróleos Mexicanos: de staatsoliemaatschappij van Mexico) zijn de risico’s  blijkbaar onvoldoende onderkend en hebben de procesbeveiligingen niet gefunctioneerd…

Resultaat: 26 doden.
Twee bewakingscamera’s (zonder geluid) hebben de tragedie vastgelegd op beeld.

Beveiligingscamera hoek 1:

Beveiligingscamera hoek 2:

Wie denkt dat deze organisatie daarvan leert?
… op 1 februari 2013 was er op het hoofdkantoor wederom een explosie: ophoping van gas.
Resultaat: 37 doden.
(bron: Ophoping gas oorzaak explosie Mexico)

Eerste schaarhoogwerker met veilige uitstap voor werken op hoogte

Cofely heeft samen met Harsco een oplossing bedacht om met een hoogwerker veilig te werken op hoogtes. Een normale hoogwerker geeft niet de mogelijkheid om op hoogte uit te stappen, maar dankzij een handig hekwerk en diverse andere verbeteringen kun je gemakkelijk en veilig aan het werk.

Harsco Infrastructure heeft in opdracht van Cofely Refrigeration een geavanceerde schaarhoogwerker ontwikkeld voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Dankzij een veilige uitstap kunnen monteurs op verantwoorde wijze op hoogte uit de hoogwerker stappen. Zodra de schaarhoogwerker de rand van het dak bereikt, schuift het platform eenvoudig tegen of over de dakrand. De twee hekjes aan de voorkant klappen naar beide zijden open en fungeren als leuning. Een veiligheidsslot zorgt er tegelijkertijd voor dat de schaarhoogwerker wordt uitgeschakeld en er geen machinebewegingen meer mogelijk zijn. Deze nieuwe hoogwerker voldoet aan de strengste veiligheidseisen, is voorzien van eenvoudige sluitingen en een gebruiksvriendelijke bediening.

“Onze monteurs werken vaak kortstondig op hoogte op verschillende locaties. Veel…

Volledige persbericht: dejongev.nl