Contactgroep Chemie bijeenkomst 16 november 2023: Toepassing van sensortechnologie in de arbeidshygiëne

Beroepsziekten zijn een enorme belasting voor de samenleving. Ondanks aanzienlijke inspanningen om de blootstelling te beheersen sterven jaarlijks duizenden (voormalige) werknemers door beroepsmatige blootstelling en raken er nog meer gewond of lijden aan gezondheidseffecten. Om beroepsziekten verder te voorkomen, hebben we een manier nodig om onze werkomgeving meer continu en in (bijna) real-time te monitoren.

Nieuwe technologie
Tot een aantal jaar geleden bestond de preventie van beroepsziekten grotendeels uit het gebruik van traditionele meetmethoden. Over het algemeen worden metingen slechts een paar keer per jaar uitgevoerd en de resultaten komen lang nadat de blootstellingen hebben plaatsgevonden beschikbaar. Nieuwe technologieën, zoals sensoren en nieuwe modellen, bieden innovatieve oplossingen.

Wat is de waarde van sensordata?
Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op 10 jaar onderzoek naar sensoren op de werkvloer. Hoe we zijn begonnen met het evalueren van de waarde van deze (goedkope) sensoren, hoe we wetenschappelijk samenwerken om richtlijnen te genereren voor het juiste gebruik van deze sensoren in regelgevende context en hoe we overgaan tot implementatieonderzoek waarbij de eindgebruikers een centrale rol spelen in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

 

Wil je lid worden van CGC of één bijeenkomst bijwonen, maar ben je (nog) geen lid? Meld je aan als (tijdelijk) lid via het formulier op de website.

Programma | PDF
Dagvoorzitter is Wouter Fransman.
13.30 – 13.40 Opening door de bestuursleden Paul Scheepers (CGC) en Jan Kegelaer (NVvA). Mededelingen uit de besturen van CGC en NVvA.
13.40 – 14.10 Toepassing van sensortechnologie in de arbeidshygiëne | Maaike le Feber | PPT-PDF
14.10 – 14:40 De mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van realtime meettoestellen in combinatie met beeldmateriaal voor arbeidshygiënische doeleinden | An Devriendt | PPT-PDF
14.40 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.30 Klaar zijn voor een toekomst met sensoren | Wouter ter Burg | PPT-PDF
15.30 – 16.00 Praktijkervaring met Video Exposure Monitoring (VEM)-tool op de werkvloer | Ronald Hoevers | PPT-PDF
16.00 – 16.30 Discussie
16.30 Einde + borrel

Verslag in Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap via: www.contactgroep-gezondheid-en-chemie.nl 

Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC)

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themabijeenkomsten voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De bijeenkomsten worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met:

  • de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA),
  • de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK),
  • de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT),
  • de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en
  • de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

De themabijeenkomsten bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan.

Binnenkort waarschuwt jouw Apple Watch automatisch bij hoge geluidsniveaus

Foto (c) Apple

Op 3 juni 2019 heeft Apple zijn jaarlijkse ‘WWDC Keynote’ gegeven. Een presentatie van twee uur vol nieuwe mogelijkheden van Apple producten en software. Tussen al deze nieuwigheden ook een nieuwe interessante ‘arbo feature’. Volgens Apple op hun website:

De gezondheid van het gehoor is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Uit onderzoek is gebleken dat met een achteruitgang van het gehoor ook de cognitieve functies verslechteren. Apple Watch bevindt zich op de pols op een optimale plek om omgevingsgeluid te meten en de Noise-app geeft gebruikers nu inzicht in het geluidsniveau bij bijvoorbeeld concerten en sportevenementen. Zo weten ze wanneer ze risico lopen op gehoorbeschadiging. De decibelmeter van de app reageert direct zodra het geluidsniveau verandert. Apple Watch kan een melding weergeven als het geluidsniveau boven de 90 decibel uitkomt. Er kan al gehoorschade optreden als iemand binnen een week tijd gedurende vier uur aan deze hoeveelheid geluid wordt blootgesteld, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het was via allerlei Apps al mogelijk om geluid te meten met je iPhone maar vanaf de introductie (najaar 2019) van het nieuwe besturingssysteem (WatchOS 6) is het ook mogelijk om geluid te meten met je AppleWatch. Voor de metingen wordt de ingebouwde microfoon gebruikt en de ‘Noise App’ van Apple is uitsluitend en specifiek ontwikkeld voor de AppleWatch. De App kan je maar hoef je niet speciaal te openen in lawaaiige omgevingen. Nee, de App waarschuwt je automatisch wanneer je in ruimte met geluidsniveau van 90 decibel of meer rondloopt. Je hoeft dus niet zoals bij je iPhone eerst je telefoon te pakken, de app te starten en daarna te meten. Nee, hij monitort continue naar het geluidsniveau! Apple zegt dat ze jouw privacy hoog in het vaandel heeft staan en tijdens het monitoren niets op te nemen of op te slaan.

Mijns inziens is dit wéér een volgende stap naar continue monitoring van je (werk)omgeving zonder dat je hiervoor aparte sensoren hoeft aan te schaffen. Over enkele jaren zitten meerdere sensoren ingebouwd in een ‘standaard’ smartwatch of AppleWatch die niet alleen je gezondheid maar ook je omgeving continue monitoren waarbij je kunt denken aan fijnstof, gassen, hand-armtrillingen en binnenklimaatparameters.

Bekijk hieronder de video met het deel over deze nieuwe ‘arbo feature’ van de nieuwe Apple Watch(OS):

Geluid meten met nieuwe NIOSH app


Afgelopen jaren hebben onderzoekers van het Amerikaanse NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) meerdere onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van apps (en smartphones) om geluid te meten. De conclusie was dat de nauwkeurigheid flink te wensen overliet maar dat met, de door NIOSH geselecteerde, vier apps óp een iPhone (iOS) toch redelijk nauwkeurig gemeten kon worden. Twee Apps (SPL Pro 3.6 Andrew Smith en SoundMeter 3.3.1 Faber Acoustical) hadden een gemiddelde afwijking van -0,52 dB (A-gewogen) ten opzichte van de referentie meetapparatuur; twee andere Apps bleven binnen ± 2 dB (zie ook Kennisdossier).

Op 13 januari heeft NIOSH nu zelf een geluidmeet-App gelanceerd. De reden hiervoor is dat de meeste geluidsmeet-apps voor algemeen (hobbymatig) gebruik zijn en niet gericht op werkplekmetingen. De functionaliteit is over het algemeen beperkt (geen aanpassingen mogelijk in de meet instellingen). De NIOSH SLM app (Sound Level Meter) is wél specifiek gericht op het meten van geluid op de werkplek én heeft veel mogelijkheden om de meetinstellingen aan te passen.
Zo kun je een tijd gewogen gemiddelde (LAeq) meten, de piek vaststellen (LCpeak), wisselen tussen verschillende filters (A, C, Z), is de Exchange Rate aan te passen (3 of 5 dB), is in de Time Weighting te wisselen tussen ‘Slow’ (gebruiken bij ‘monotoon’ geluid) en ‘Fast’ (gebruiken bij veel ‘knallend’ geluid). Bekijk de video hieronder voor een overzicht van alle mogelijkheden!

De nauwkeurigheid van app (en smartphone) haalt nog altijd niet het niveau van professionele gekalibreerde geluidsmeters (Type 1) en voldoet niet aan alle internationale standaarden. Het is echter wel mogelijk om de App te kalibreren en met een externe (nauwkeuriger) microfoon (die is aan te sluiten op koptelefoon aansluiting) te gebruiken.

De komende maanden zal ik (en hopelijk u ook?!) deze App in de praktijk gaan testen en ik hoor ook graag wat jullie van deze nieuwe App vinden. Laat in de reacties van je horen!

Meer?
De NIOSH SLM app kun je hier downloaden: iTunes >>>
Het volledige artikel / blog van NIOSH: Lees hier verder (Engelstalig) >>>
FAQ’s over de NIOSH SLM app: Lees meer >>>

 

 

.

Waarom architecten hun oren moeten gebruiken

Leerlingen in klaslokalen misssen 50% van wat de leraren zeggen door slechte akoestiek.
Patiënten hebben in ziekenhuizen moeite met slapen omdat ze continue stress voelen.
In deze TEDtalk geeft expert Julian Treasure aan dat architecten en ontwerpers meer aandacht moeten hebben voor de “onzichtbare architectuur”.

Julian Treasure: Why architects need to use their ears / Waarom archtecten hun oren moeten gebruiken.

SoundMeter by Faber Acoustical, LLC

SoundMeter turns your iOS device into a handheld sound level meter (SLM).
The built-in and headset microphones are suitable for certain, basic sound level measurements, but high precision external microphones may also be used with appropriate interface hardware. Even though default sensitivity values are included for the built-in and headset microphones, for best results, SoundMeter should be calibrated before use. Sound levels may be off by a few dB when using the default microphone sensitivity.

For iPhone/iPad/iPod touch audio I/O compatibility and frequency response measurements, visit http://blog.FaberAcoustical.com.
NOTE: SoundMeter has not been shown to meet ANSI or IEC standards for sound level meters.

FEATURES
– Measure time-weighted and equivalent sound levels.
– Employ Flat, A, or C frequency weighting.
– Time-weighted measurement options include Fast, Slow, and Impulse weightings.
– Keep track of peak and maximum sound levels.
– Save high-resolution sound level display images to PDF files or to the device’s Camera Roll photo album. Descriptive text may be added to the image before it is saved.
– SoundMeter also offers data sharing via photo and email.
– Calibration controls enable automatic calibration, relative to a calibrated sound level meter, or manual entry of the microphone sensitivity.
– SoundMeter supports rotating an iPhone upside down, so the built-in microphone sits on top of the device when measuring sound levels.
– With the iPhone’s built-in microphone, SoundMeter can measure peak sound levels of up to approximately 105 dB. With the iPhone’s included headset microphone, SoundMeter can measure peak sound levels of up to approximately 100 dB. (These limits are due to iPhone hardware, not the SoundMeter software.)
Results may vary between iPhones and headset microphones. Faber Acoustical, LLC Web SiteSoundMeter Support What’s New in Version 2.0.3 Version 2.0.3 – An issue which sometimes prevented audio output from working properly has been corrected.
– Users are prompted once to reset default microphone and headset input sensitivities.

http://itunes.apple.com/us/app/soundmeter/id287615105