SafeNoise‎

Ongemerkt word je vaak blootgesteld aan harde geluiden en hoge geluidniveaus.
Om je bewust te maken van het gevaar van te hard geluid, is de applicatie SafeNoise voor de iPhone ontwikkeld. Met de app meet je het geluidniveau in dB(A). Je ziet zowel het gemiddelde, als het maximale en momentane geluidniveau. Gelijktijdig geeft de app aan hoe lang je in dat geluidniveau mag verblijven voordat het geluidniveau schadelijk kan worden.
In de app is uitgegaan van de standaard gevoeligheid van de iPhone. De app bevat de mogelijkheid om je iPhone te kalibreren en dus beter af te stemmen op het werkelijke geluidniveau. Je hebt daarvoor wel een geschikte geluidmeter nodig.
Je meetresultaten kun je opslaan in het geluiddagboek en bekijken door middel van grafieken. Je kunt je meetresultaten ook mailen om te verwerken in andere programma’s.
Tip: gebruik geen leestekens in de omschrijving bij je grafiek. Dat geeft rare resultaten. De grafiek software kan er niet goed mee omgaan.
Disclaimer: het gebruik van de app is geheel voor eigen risico. Wij, noch de makers van deze app, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die mogelijkerwijs direkt of indirekt ontstaat door het gebruik van deze app.
De maker over het ontstaansidee over de App:

http://www.geluidnieuws.nl/2011/okt2011/ost.html 


http://itunes.apple.com/nl/app/safenoise/id464042309