dBMeter Pro

This application measures ambient noise in decibel using the built in microphone of the iPhone and iPhone 3G / 3GS and iPhone4. Apart from a modern and vintage look it also features a reference view showing typical noise producers in relation to the currently measured noise. It can record up to 500 samples, display them graphically and send them via eMail for further analysis.
Disclaimer: Even though the dBMeter Pro Software has been calibrated using professional grade equipment, do no use dBMeter Pro to carry out professional measurements. The author can not be held liable for any damage which might arise by using dBMeter Pro. 
 
http://itunes.apple.com/nl/app/dbmeter-pro/id296264086 

SafeNoise‎

Ongemerkt word je vaak blootgesteld aan harde geluiden en hoge geluidniveaus.
Om je bewust te maken van het gevaar van te hard geluid, is de applicatie SafeNoise voor de iPhone ontwikkeld. Met de app meet je het geluidniveau in dB(A). Je ziet zowel het gemiddelde, als het maximale en momentane geluidniveau. Gelijktijdig geeft de app aan hoe lang je in dat geluidniveau mag verblijven voordat het geluidniveau schadelijk kan worden.
In de app is uitgegaan van de standaard gevoeligheid van de iPhone. De app bevat de mogelijkheid om je iPhone te kalibreren en dus beter af te stemmen op het werkelijke geluidniveau. Je hebt daarvoor wel een geschikte geluidmeter nodig.
Je meetresultaten kun je opslaan in het geluiddagboek en bekijken door middel van grafieken. Je kunt je meetresultaten ook mailen om te verwerken in andere programma’s.
Tip: gebruik geen leestekens in de omschrijving bij je grafiek. Dat geeft rare resultaten. De grafiek software kan er niet goed mee omgaan.
Disclaimer: het gebruik van de app is geheel voor eigen risico. Wij, noch de makers van deze app, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die mogelijkerwijs direkt of indirekt ontstaat door het gebruik van deze app.
De maker over het ontstaansidee over de App:

http://www.geluidnieuws.nl/2011/okt2011/ost.html 


http://itunes.apple.com/nl/app/safenoise/id464042309