Als een bevelvoerder van de brandweer zijn manschappen in een groot complex gebouw in stuurt, weet hij niet altijd waar ze zijn. Ook heeft hij geen zicht op hun fysieke gesteldheid. MoSeS biedt een oplossing met real-time situational awareness. Hierbij ziet de bevelvoerder op een tablet een plattegrond de locatie van de manschappen, droge blusleidingen en de tankautospuit. De bevelvoerder kan ruimtes markeren (brand, gevaarlijke stoffen, slachtoffer) en krijgt een real-time overzicht van de gezondheidsstatus van zijn manschappen: ‘Project beschrijving MoSeS TechForFuture’

In 2015 is brandweer Twente samen met Saxion een project gestart om te kijken of Moses meerwaarde biedt voor de brandweer. Onderstaand filmpje laat zien hoe MoSeS in de praktijk werkt en welke voordelen het biedt aan de brandweer.

Met andere woorden, de bevelvoerder heeft te allen tijde een betrouwbaar beeld, hij weet waar zijn manschappen zich bevinden, heeft een overzicht van het individuele ademluchtverbruik en wordt gewaarschuwd als zijn manschappen verhoogd risico lopen.

MoSeS beoogt bevelvoerders te helpen bij:

  • Oververhitting, uitputting en andere gezondheidsrisico’s bij manschappen te signaleren en te voorkomen
  • Te communiceren met manschappen, zonder afhankelijkheid van bestaande netwerkinfrastructuur (in rampensituaties van cruciaal belang!)
  • Een goed overzicht te krijgen van de positie van de manschappen op het terrein van de calamiteit, ook als daar geen GPS-ontvangst mogelijk is (bijvoorbeeld in complexe gebouwen)
  • Een goed inzicht te krijgen in de dynamische omgevingsfactoren bij een calamiteit, zoals aanwezigheid van slachtoffers, rookontwikkeling en gevaarlijke stoffen. En daarmee bij te dragen aan schoon werken tijdens het incident.
  • Moses maakt het optreden van de brandweer veiliger en efficiënter. Een uniek systeem met potentie!

 

Lees meer >>>  ‘Project beschrijving MoSeS TechForFuture’

Lees meer >>>  ‘Brandweer Nederland MoSeS (Mobile Sensing for Safety)’