Registreer met de IRIS Schouw onveilige situaties in en om de fysieke omgeving van het schoolgebouw. Gebruik de IRIS Schouw in combinatie met de IRIS Schoolveiligheid software. Maak een schouwregistratie vanaf elke locatie. Beoordeel veiligheidsrisico’s.
 
http://itunes.apple.com/nl/app/iris-schouw/id451724563