Naar schatting heeft de ooit zo bewonderde en gewaardeerde stof asbest ruim 10.000 Nederlandse slachtoffers gekost. Dat aantal zal in de komende decennia alleen maar groter worden: voor de toekomst moet er met eenzelfde aantal mesothelioom slachtoffers rekening worden gehouden. Kortom nog eens 10.000 slachtoffers. Want kenmerkend aan asbestkanker is dat het zich pas na ruim 20 à 30 jaar, nadat men met de stof in aanraking is gekomen, openbaart.
In Nederland lopen dus duizenden mensen rond met een tijdbom in hun lichaam. Asbest bleek in de loop van de 20ste eeuw te verworden van een wonderstof in een sluipmoordenaar. Andere Tijden op 18 november om 21.20, over hoe duizenden mensen aan asbest overleden omdat de overheid en de industrie wegkeken en medische onderzoeken niet serieus werden genomen.