Voor iedereen die omgaat met gevaarlijke stoffen is er nu een handig hulpmiddel beschikbaar: ADR-Pro 2011. De app biedt gebruikers een alfabetische stoffenlijst en een helder overzicht van alle gevaarsetiketten.
De app is bruikbaar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met wegvervoer van gevaarlijke stoffen, voor chauffeurs, veiligheidsadviseurs en magazijnmedewerkers in het bijzonder.

Met deze ADR App van Beurtvaartadres bent u in staat:

– offline de juiste UN-nummers te zoeken, voor op een oranje bord (Kemler-bord);
– de betekenis van UN-nrs en gevarenetiketten te vinden;
– de juiste ADR-tekst op de vrachtbrief te bepalen;
– te zien welke tunnels u in mag wanneer u bepaalde gevaarlijke stoffen transporteert en
– te zien waar ATCN-tankcleaningbedrijven zich bevinden.

De ADR-Pro 2011 is vanaf nu gratis te downloaden via de App Store van Apple (iOS) en via de Play Store van Google (Android).