Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. In de week van de teek (13-19 april) natuurlijk aandacht voor “Systematische tekencontrole”. Deze korte animatiefilm laat zien hoe je je hele lichaam na een dag in het groen systematisch kunt controleren op teken. In totaal duurt zo’n controle een paar minuten.

Wie in het groen werkt of recreëert, loopt een verhoogd risico op een tekenbeet. Controleren op teken is daarom belangrijk. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de teek van 13-19 april. De week wordt georganiseerd door Stigas in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties. Meer:
ww.weekvandeteek.nl

Wat is de ziekte van Lyme?

Meer:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lymeziekte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Teken_%28dieren%29

Yolanda’s strijd tegen de ziekte van Lyme (2013)

Ex-topmodel Yolanda Foster getuigt over haar strijd tegen de ziekte van Lyme. Ze onderging o.a. 90 dagen antibiotica intraveneus, maar dat was niet voldoende om te herstellen. Op het einde van deze reportage wordt ook een toelichting gegeven door de Belgische Professor Kenny De Meirleir. Een deel van de ME/CVS patiënten lijdt in werkelijkheid aan de ziekte van Lyme, al wordt deze diagnose slechts zelden gesteld. Deze vaak voorkomende misdiagnose is een rechtstreeks gevolg van het niet (onder)kennen van Lyme door vele artsen. De diagnose wordt daarbij ook nog bemoeilijkt door het ontbreken van een sluitende Lyme-test. In de beginfase van de ziekte is de bacterie nog makkelijk op te sporen in het bloed, maar heel snel trekt ze zich terug in de weefsels en kapselt ze zich in. Sporen van de bacterie zijn vanaf dan heel moeilijk te vinden via standaard bloedonderzoeken.
Meer:
https://www.youtube.com/watch?v=r2wrITYflK8