REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen en staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Alle bedrijven in de toeleveringsketen van chemische stoffen moeten ervoor zorgen dat een stof zo veilig mogelijk wordt geproduceerd, in de handel gebracht of wordt gebruikt. Produceert, importeert, distribueert of gebruikt u chemische stoffen? Dan moet u de risico´s hiervan benoemen en beperken.

Welke REACH-regels gelden voor u?
Welke REACH-regels voor u gelden, en wat u moet doen, hangt af van uw rol: fabrikant, importeur, distributeur of gebruiker. U kunt meer dan één rol hebben. Een fabrikant van een chemische stof kan ook afnemer zijn van chemische stoffen waarmee hij zijn eigen product maakt. Met de Rol Identificatie Tool van RIVM kunt u precies bepalen welke rol(len) en verplichtingen voor u gelden. U moet van elke chemische stof die u produceert, importeert, distribueert of gebruikt de risico’s kennen en maatregelen nemen om deze te beheersen.

Veiligheidsinformatieblad
Levert u chemische stoffen aan professionele gebruikers? Dan moet u een veiligheidsinformatieblad verstrekken  . Hierop vermeldt u informatie over de risico’s van de chemische stof voor werknemers en milieu en maatregelen voor bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu. Ontvangt u een veiligheidsinformatieblad, bijvoorbeeld bij de aanschaf van chemische stoffen voor professioneel gebruik of verdere verwerking, dan moet u maatregelen treffen om het werken met deze chemische stoffen zo veilig mogelijk te maken.

REACH MKB-Forum
Om het MKB te ondersteunen bij het voldoen aan de REACH verplichtingen heeft de overheid het REACH-MKB forum gelanceerd. Via deze virtuele ontmoetingsplaats kunt u met andere ondernemers praktische kennis, informatie en ervaringen uitwisselen. Daarnaast kunt u advies inwinnen bij experts, die u ook tegen betaling kunnen begeleiden bij de REACH implementatie.

Helpdesk REACH
Overheidsinformatie en -hulp vindt u op de Reach Helpdesk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bezoek het KVK-seminar REACH en veiligheidsinformatiebladen
Gebruikt of verwerkt u chemische stoffen bijvoorbeeld als gebruiker, distributeur of producent en wilt u meer weten over de REACH-wetgeving, de rol van uw bedrijf en de controle van de inspectie? Meld u dan aan voor het gratis seminar REACH en veiligheidsinformatiebladen.

Brancheorganisaties
Er zijn verschillende brancheorganisaties die u verder kunnen helpen, zoals….

Bron en meer: KVK