Negeren kan niet, er komt een digitale generatie aan

Afgelopen woensdag en donderdag heb ik (korte) presentaties mogen houden op zowel het NVvA-symposium als tijdens de NVVK-scriptieprijs over het onderwerp/mijn scriptie: ‘Smartphone als arboprofessional’. Helaas geen scriptieprijs gewonnen maar hopelijk heb ik wél voldoende collega’s geïnspireerd om kennis te nemen van dit terrein omdat iedere arboprofessional hier vroeg of laat mee te maken zal krijgen of juist zijn voordeel mee kan doen!

Afsluitend heb ik onderstaand filmpje getoond met de boodschap:
Negeren kan niet! Er  komt een generatie aan… 
“ I’m coming out – Part 2 ”

Geïnteresseerd in mijn scriptie (hogere veiligheidskunde  / HVK)?
Mijn scriptie en de powerpoints zijn vanaf vandaag te downloaden via deze download pagina.

Meer leuke, indringende of zelfs lachwekkende arbo video’s? Ze zijn verzameld op www.Arbo.TV

De NVVK-jurybeoordeling 2014 en andere scripties genomineerd voor de veiligheidskunde prijs 2014:
Website NVVK prijs 2014

iConstructSafe – Scott Development Group

iConstructSafe is a collection of 2-3 minute safety reminder videos for the construction professional’s use at the job site (no wifi needed). The app includes a selection of safety videos on power, hand, air, gas and other powered tools. It includes videos on PPE, preventing falls, ergonomics and more.

These 2 minute videos are designed to remind workers on how to use tools safely, right before they use a tool. The worker uses a menu to select the tool video and watches safety tips on the tool, on site, at the tool crib. The app is a collection of engaging short videos that are stored and viewable on an iPhone, iTouch or iPad; no wifi is needed at the site.

Videos remind users on key tips on using tools safely; videos are not intended to be training. The time between training and using the tool can be weeks, months or even years. And most training videos are too long to be replayed at the site. Attention spans are short, and worker time is expensive. Watching a 2-3 minute video right before using a tool provides timely information to recall information and avoid costly incidents.

Meer informatie / more information:
http://iconstructsafe.com

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad:
https://itunes.apple.com/us/app/iconstructsafe/id549574287?mt=8

Google Play / Google / Android:
— 

Colorblind Fix: Kleurenblindheid correctie voor een veiligere werkvloer?

Het is een schatting, maar zo’n 1 op de 12 mannen is kleurenblind; bij vrouwen 1 op de 250. Dit betekent dat er in Nederland dus zo’n 700.000 mensen rondlopen die kleuren niet van elkaar kunnen onderscheiden.

Dat is niet alleen vervelend maar kan ook een risico vormen op de werkplek waarbij je kan denken aan gekleurde etiketten, verkeerslichten of waarschuwingsborden. In 2010 gaf de SER aan hieraan extra aandacht te besteden.

Commissie Arbeidsomstandigheden: meer aandacht voor kleurenblindheid – 22 juni 2010 

De Commissie Arbeidsomstandigheden zal in de toekomst meer aandacht besteden aan de problemen van kleurenblindheid op de werkplek. Dat zei commissievoorzitter Ferdinand Grapperhaus. Hij nam vandaag een onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut in ontvangst over maatschappelijke belemmeringen voor kleurenblinden. Het onderzoek is verricht in opdracht van bureau Blind Color. 

Het komt vooral voor bij mannen: één op de twaalf mannen heeft een vorm van kleurenblindheid. Bij vrouwen is dat één op de 250. Kleurenblinden kunnen met alle kleuren problemen hebben, waar onder rood en groen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, niet alleen in het verkeer, maar ook op de werkplek. Daarom is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met kleurenblindheid bij de kleurkeuze van bijvoorbeeld waarschuwingssignalen en etiketteringsvoorschriften.
Grapperhaus bepleitte een absolute NEN-norm voor functioneel kleurgebruik door de overheid en voor zaken met een maatschappelijk belang, zoals verkeerslichten en -borden. Voor de werksituatie zou een relatieve norm kunnen volstaan, waarbij uiteraard een veilige werkomgeving uitgangspunt moet zijn. Ook moet er sprake zijn van gelijke behandeling zodat iedere werknemer in principe hetzelfde moet kunnen doen.
http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2010/20100622_kleuren.aspx 

Inmiddels bestaat er een App die bij een deel van de situaties mogelijk uitkomst kan bieden:

DanKam: Colorblind Fix By Dan Kaminsky Holdings, LLC

Can your iPhone correct your color blindness?

“I used it today in the real world. It was amazing! I was at Target with my girlfriend and saw a blue plaid shirt that I liked. She asked me what color it was so I pulled up DanKam and said “purple.” I actually could see the real color, through my iPhone! Thanks so much!”

“I am literally, almost in tears writing this, I CAN FRICKIN’ SEE PROPER COLORS!!!!”

“Thank you so much for this app. It’s like an early Christmas present! I, too, am a color blind Designer/Webmaster type with long-ago-dashed pilot dreams. I saw the story on Boing Boing, and immediately
downloaded the app. My rods and cones are high-fiving each other. I ran into the other room to show a fellow designer, who just happened to be wearing the same “I heart Color” t-shirt that you wore for the Forbes photo. How coincidental was that? Anyway, THANKS for the vision! Major kudos to you…”

“@waxpancake: Dan Kaminsky made an augmented-reality iPhone app for the
colorblind. And it *works*. http://bit.ly/gOJAn0″

Apparently so 🙂

DanKam is a iPhone app that displays video from the camera (among other sources), remixed so that it’s a lot easier for the color blind to see colors, and the differences between colors, more accurately.

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad: 
https://itunes.apple.com/gb/app/dankam/id406739331

Google Play / Google / Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dankaminsky.dankam.dankam_a2

Veiligheid, communicatie en taal

De veiligheid en de bouw – de bouw en veiligheid: ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ondanks vele en goede inspanningen staat de bouw nog steeds bovenaan in de statistieken van bedrijfsongevallen.
Twee weken geleden verscheen onderstaan filmpje op de website van de FNV bouw. Het maakt het belang van communicatie duidelijk. Ik kan me de zorg goed voorstellen van deze kraanmachinist. Volgens mij geldt voor communicatie #meermeermeer #beterbeterbeter


Bericht van de website van FNV Bouw:
FNV Bouw bezoekt sinds september vorig jaar steeds meer bouwplaatsen. Netwerkers, regiobestuurders en kaderleden komen inmiddels tweewekelijks op meer dan 150 bouwplaatsen langs. Praten en luisteren daar naar werknemers die onder de bouwcao vallen. Maar ook met zzp’ers , uitzendkrachten, Uta-medewerkers, aannemers, uitvoerders en onderaannemers. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat steeds meer werkgevers het niet zo nauw nemen met de naleving van de cao. En met het aannemen van steeds meer tijdelijke, vaak onderbetaalde, onervaren medewerkers, waarvan velen de Nederlandse taal ook nog eens niet of nauwelijks beheersen. Respect voor vakmanschap verdwijnt en er wordt steeds onveiliger gewerkt. Met alle, soms ook levensgevaarlijke, gevolgen van dien. Kijk zelf maar naar dit filmpje…
https://kaderleden.fnvbouw.nl/nieuws/Pages/Levensgevaarlijk_werken_op_de_bouwplaats_1507.aspx ”

Hoe stel je een RIE op?

Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is niet moeilijk maar kost wel tijd. Hieronder wordt in een korte video van het Steunpunt RIE eenvoudig uitgelegd wat te doen en welke stappen moeten worden genomen voor het uitvoeren van een RI&E.

Heeft u vragen of fysieke hulp nodig bij de uitvoering of toetsing, dan kunt u ook terecht bij onze SPONSOR van ArboTV :-)) 

Of u nu in de bouw in een winkel laboratorium of op een kantoor werkt, werk brengt altijd risico’s met zich mee. Werken met machines of werken met gevaarlijke stoffen, confrontaties met agressie of geweld, beeldschermwerk of werkdruk waardoor werknemers ziek kunnen worden. Vervelend voor de persoon die thuis zit maar ook voor het bedrijf war de werkdruk vergroot. Daarom is het belangrijk dat bedrijven risico’s zoveel mogelijk verkleinen want in een gezond bedrijf zijn werknemers positiever en productiever. 

In de arbowet staat dat ieder bedrijf met personeel een RI&E moet maken. De RI&E helpt doel bedrijfsrisico’s eenvoudig in kaart te brengen en te verkleinen. Het maken van een RI&E is niet ingewikkeld maar het kost wel tijd. Voor veel branches is een op online RI&E beschikbaar. Hierin vindt u de relevante risico’s en de oplossingen van uw branche.

In drie stappen en zet u uw bedrijfsrisico’s en oplossingen op een rij. De RI&E start met vragen over risico’s binnen uw branche. Deze gaan bijvoorbeeld over fysieke risico’s van het werk, of emotionele risico’s voor uw personeel, de organisatie van het werk en de veiligheid van de werkplek en het bedrijf. De RI&E helpt u bij het prioriteren van de risico’s: u schat in hoe vaak een risico voorkomt en hoe groot het gevolg kan zijn. Hierdoor brengt u in kaart welke risico’s belangrijker zijn dan andere. Uit de RI&E komt een actieplan. Voor veel risico’s geeft de RI&E al ideeën aan.
Voor elk risico omschrijft u de oplossingen, wie dit kan en gaat doen, wanneer het wordt gedaan en wat de mogelijke kosten zijn. Als een plan klaar is moeten u het uiteraard wel uitvoeren. 

Met de RI&E voorkomt u niet alleen mogelijke problemen maar werkt u aan een gezonde en prettige werkomgeving start u RI&E, ga naar rie.nl of uw brancheorganisatie.”