Revision for “6.1 Arbeidshygiënische strategie” created on 14 september 2016 18:14:03

Titel
6.1 Arbeidshygiënische strategie
Inhoud
Tot op heden heeft het onderzoek van de Gezondheidsraad over de relatie tussen blootstelling aan radiogolven, door mobiele telefoongebruik, en een (extra) risico op kanker geleid tot een eenduidig bewijs. In <a href="http://www.gezondheidsraad.nl/nl/publicaties/verwachte-publicaties/mobiele-telefoons-en-kanker-deel-3-algemene-conclusies">april 2016</a> verschijnt het derde deel van het onderzoek. In <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/08/19/advies-gezondheidsraad-over-mobiele-telefoons-en-k">2013 gaf de Gezondheidsraad</a> aan de er geen reden was om het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable = zo laag als redelijkerwijs haalbaar) niet toe te passen. In haar advies verwijst ze naar het <a href="http://www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberichten/20140220%20Memo%20Omgaan%20met%20EMV.pdf">Kennisplatform EMV</a> voor tips (zie 6.5). &nbsp;
Samenvatting
debug_preview


OldNewDate CreatedAuthorActions
14 september 2016 18:14:03 iArbo