Tot op heden heeft het onderzoek van de Gezondheidsraad over de relatie tussen blootstelling aan radiogolven, door mobiele telefoongebruik, en een (extra) risico op kanker geleid tot een eenduidig bewijs. In april 2016 verschijnt het derde deel van het onderzoek.

In 2013 gaf de Gezondheidsraad aan de er geen reden was om het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable = zo laag als redelijkerwijs haalbaar) niet toe te passen. In haar advies verwijst ze naar het Kennisplatform EMV voor tips (zie 6.5).