Op dit moment zijn er geen CAO’s bekend waarin afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers over het gebruik van social media op de werkplek. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht aan moet worden besteed.‍‍‍ Werknemers kunnen bedoeld of onbedoeld berichten over het bedrijf of de organisatie verspreiden via social media waar de werkgever niet zo gelukkig mee is. Berichten kunnen zich razendsnel verspreiden via social media: ze worden telkens opnieuw gedeeld of door nieuwssites opgepikt. En ook al is de inhoud van het bericht onjuist, het bedrijf of de organisatie kan zeer veel schade ondervinden van het bericht. Voorkomen is ook hier beter dan genezen: het is verstandig als bedrijf of organisatie zelf een beleid sociale media op te stellen waaraan werknemers zich te allen tijde moeten houden, tijdens crisissituaties, maar ook tijdens de normale bedrijfsvoering.

Werkgever en sociale media
Natuurlijk is het fijn wanneer tevreden werknemers via sociale media aan de wereld laten weten hoe trots en tevreden ze zijn over hun werkgever. Maar er zijn wellicht ook werknemers die wat minder positief zijn over hun dagelijkse bezigheden. Het volledig stilleggen van informatiestromen via social media is onhaalbaar. Het mag ook niet, de werknemer heeft immers het recht op vrije meningsuiting. De werkgever mag echter wel maatregelen nemen om negatieve publiciteit of het lekken van bedrijfsgeheimen te voorkomen. In het sociale mediabeleid geeft de werkgever aan wat wel en wat niet door werknemers via social media mag worden gedeeld. Ook kan er een geheimhoudingsbeding in worden opgenomen. De werkgever kan op deze manier het gebruik van sociale media controleren, sturen en optreden tegen werknemers die de regels overtreden. Daarbij moet niet alleen aandacht worden besteed aan het verspreiden van (ongenuanceerde) teksten via social media, maar ook aan het delen van foto’s en video’s van bedrijfsterreinen, installaties, ongevalslocaties en arbeidsplaatsen die verbetering behoeven.
Verder is het verstandig dat een werkgever zelf ook informatie via sociale media verspreid, zeker in crisissituaties. Door zelf tijdig met juiste en zo volledig mogelijke informatie te komen, wordt voorkomen dat werknemers zelf (onjuiste) informatie gaan delen. Dat moet je als werkgever dus ook regelen.
Voorbeelden sociale media beleid
Op internet is op verschillende plekken een voorbeeld te vinden van een beleid voor het gebruik van social media: CNV , FNV en de Universiteit Leiden. Ook is er informatie te vinden over hoe sociale media ingezet kunnen worden voor het brengen van de eigen boodschap door de werkgever, zoals op de site van de kappersbranche ANKO en bij Zakelijke Info. Scholen komen via hun leerlingen natuurlijk ook in aanraking met nieuwe media, misschien wel als eerste. CNV Onderwijs heeft hiervoor tips verzameld: Omgaan met social media en internet.
Werkgever en privacy

Met mobiele apparatuur die de locatie van het apparaat kunnen vastleggen via GPS, zoals mobiele telefoons, tablets, maar ook andere mobiele toestellen, kan de werkgever in principe zien waar de werknemer zich wanneer bevindt. Dat kan nuttig zijn wanneer de werknemer hulp nodig heeft (persoonlijk doordat er een calamiteit heeft plaatsgevonden, of omdat onderdelen voor een installatie nodig zijn), maar de werkgever kan de werknemer ook in de gaten houden.

Ook zijn er apps die 24/7 de lichamelijke conditie van een werknemer kunnen monitoren, dus zowel tijdens het werk als buiten werktijd. Dat controleren kan achteraf plaatsvinden, maar ook direct als er een netwerkverbinding beschikbaar is. Ook hier geldt weer dat het nuttig kan zijn: de werkgever kan eventuele risico’s voor werknemer en werk eerder onderkennen wanneer de conditie van de werknemer onvoldoende is voor de uitoefening van dat werk. Maar het kan ook een risico inhouden voor de werknemer: de werkgever kan de gegevens gebruiken om aan te tonen dat de werknemer helemaal niet geschikt is voor zijn werk, met alle gevolgen van dien. Hoewel op dit soort situaties natuurlijk de privacywetgeving van toepassing is, is het raadzaam in overleg met de werknemersvertegenwoordiging in de CAO of daarvan afgeleide afspraken (bedrijfsbeleid of iets dergelijks) duidelijke afspraken hierover vast te leggen, zodat beide partijen weten van ze van elkaar mogen verwachten.