Onder meten wordt in dit kader dataverzameling bedoeld met behulp van mobiele applicaties en/ of randapparatuur (i.c. sensoren). In andere kennisdossiers wordt ook ingegaan op andere vormen van meten (zoals het arbokennisdossier geluid). Hier gaat het om de nieuwe mogelijkheden en bedreigingen die de (technische) ontwikkelingen op het terrein van software en hardware bieden.