Vanaf 2005 is door veel branches een branche Risico-Inventarisatie en –Evaluatie gemaakt waarbij zowel werkgevers als werknemersorganisaties betrokken waren. Voorheen waren het papieren of digitale vragenlijsten, nu zijn de RI&E’s instrumenten waarbij vragen digitaal worden ingevuld. Bij een geconstateerd risico moet vervolgens een risicoclassificatie worden toegepast. Aan de hand van deze classificatie worden de risico’s in het instrument automatisch overgezet naar een plan van aanpak waarbij de acties of maatregelen moeten worden beschreven. RI&E’s zijn online digitale instrumenten (software programma’s) geworden.

De meeste branches en sectoren maken gebruik van het OIRA-model. Enkele branches hebben hun RI&E-instrument laten ontwikkelen door commerciële softwarebedrijven. Een overzicht van alle branche / sector RI&Es is te vinden op www.rie.nl

Voor zover bekend zijn er op dit moment nog geen specifieke branche-RI&E’s als app voor een smartphone of tablet ontwikkeld. De RI&E’s zijn over het algemeen wel in de browser van een tablet in te vullen. Het is dus mogelijk om de RI&E mee te nemen naar de werklocatie.

Er zijn wel verschillende apps die een bijdrage kunnen leveren aan de kennis voor het herkennen van gevaren én beoordelen van risico’s in het kader van de RI&E. Voor het auditeren of inspecteren zijn verschillende apps beschikbaar zoals iAuditor. Voor het registreren van incidenten zijn er apps als Appcident en Incident-Changer.