Kennisdossiers > Arbo & nieuwe digitale media en technologie > 3.0 Inventarisatie- en evaluatie

Nieuwe digitale media en technologie (NDMT) zijn geen arbeidsrisico’s zoals beschreven in de Arbowet en –regelgeving. Ze kunnen helpen om risico’s te beheersen, maar het gebruik kan mogelijk wel risico’s opleveren in de zin van statische belasting en stress. Het ervaren van ‘Technostress’ en het verder vervagen van de grens tussen werk en privé(tijd) door de gebruik van NDMT worden in 3.4 beschreven. Meer informatie over psychische belasting is te vinden in het kennisdossier over Psychosociale Arbeidsbelasting.

Verder zijn er wel risico’s verbonden aan het gebruik van NDTM wat betreft de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software (mobiele applicaties) en hardware componenten (sensoren, mobile devices, etc.). Het onderscheid tussen beiden wordt in paragraaf 3.2 en 3.3 beschreven en is een nadere detaillering op de vaste onderdelen van een kennisdossier (i.c. RI&E, wetgeving, beleid, etc.). Het dossier beoogt daarmee de individuele risico’s en kansen die voortvloeien uit ontwikkelingen in software en hardware daar waar nodig beter te kunnen belichten.