Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn de laatste decennia in hoog tempo doorgedrongen in het Nederlandse bedrijfsleven. ICT kan immers diverse voordelen bieden voor de werkgever. Denk daarbij aan mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen maar ook door in te haken op de huidige trend flexibel te kunnen werken, onafhankelijk van plaats en tijd. Niet alle bedrijven gebruiken ICT in dezelfde mate. Voor bepaalde bedrijfstakken is het namelijk niet erg zinvol veel te investeren in technologieën die telewerken voor het personeel mogelijk maken. Denk aan medewerkers van restaurants of medewerkers bij bouwbedrijven die op de bouwplaats werken. In bedrijven met veel kenniswerkers kan een dergelijk systeem de bedrijfsvoering echter efficiënter maken en het bedrijf als werkgever een aantrekkelijke uitstraling bezorgen (CBS, 2014).

Het CBS onderzoekt jaarlijks hoe bedrijven ICT gebruiken. De enquête ‘ICT-gebruik bedrijven’ hanteert een steekproef van ongeveer tienduizend bedrijven waar tien of meer mensen werken. Niet alle bedrijfstakken behoren tot de onderzoekspopulatie, zo vallen landbouwbedrijven er bijvoorbeeld buiten. In de huidige statistieken van het CBS wordt er vooralsnog geen expliciete vermelding gedaan van het gebruik van mobiele applicaties in bedrijven door medewerkers. De beschikbare cijfers beperken zich dan ook tot internetgebruik met een laptop, tablet of smartphone in het algemeen. Het gebruik van apps is daar onderdeel van. Om toch enige inzage te geven in het huidige ICT gebruik in bedrijven volgen nu enkele statistieken.


Computer en internetgebruik door werknemers

In 2013 gebruikte 68% van de werknemers geregeld een computer voor het werk. Dit percentage ligt al sinds 2008 op een stabiel niveau. Dat geldt ook voor het aandeel werknemers die internet gebruiken voor het werk. In 2013 bedroeg dit 61 procent, tegen 57 procent in 2008 (zie Figuur 2; bron CBS, 2014). Opvallend is hierbij dat het aandeel gebruikers van internet op het werk (middels een desktop computer) een plafond lijkt te bereiken. Slechts 4% groei in vijf jaar tijd. Dat lijkt anders te zijn voor mobiel internetgebruik. In 2013 had 21% van de Nederlandse werknemers een laptop, tablet of smartphone met mobiel internet van het bedrijf (tegenover 16 procent in de EU). In de toekomst zal dat mogelijk gaan stijgen.

Figuur 2. Computer en internetgebruik door werknemers in 2013 (CBS, 2014)
Verschillen in gebruik computers tussen bedrijven en bedrijfstakken zijn hoog
In de bouw en de horeca is het aandeel werknemers dat regelmatig een computer gebruikt voor het werk veel lager dan bijvoorbeeld in de financiële sector. En bij grote bedrijven werken relatief meer mensen met computers en internet dan bij kleine bedrijven. Telewerken (werken los van tijd en plaats) wordt in 64% van de bedrijven in Nederland ondersteund. Dit is sinds 2003 meer dan verdubbeld. Hierbij kan 25% van de werknemers ook daadwerkelijk telewerken (verdrievoudigd ten opzichte van 2003). Praktisch alle bedrijven in Nederland hebben toegang tot internet. In 2013 gaf 65% van de Nederlandse bedrijven hun personeel laptops, tablets, of smartphones om mobiel te internetten.‍‍‍

Gebruik van sociale media door bedrijven

In 2014 zat ruim de helft (53 procent) van de bedrijven op een sociaal netwerk zoals Facebook of LinkedIn, aldus het CBS (2014). De helft van de bedrijven gebruikt ten minste één vorm van sociale media (bijv. Twitter, YouTube, wiki’s, blogs, sociale netwerken als Facebook, LinkedIn). Ze zetten de media voornamelijk in om hun imago te positioneren of hun producten te vermarkten (zie Figuur 3; CBS, 2014).

 

Figuur 3. Gebruik van sociale media door bedrijven 2012-2013 (CBS, 2014)
Nederlandse bedrijven actief met sociale media
Grote bedrijven gebruiken vaker sociale media dan kleine; van de bedrijven met 500 of meer werknemers communiceert 83% via sociale media. Vooral in de horeca en de ICT wordt het veel gebruikt. Sociale netwerken als Facebook en Twitter zijn daarbij de populairste vorm van sociale media. Nederlandse bedrijven zijn ten opzichte van hun Europese collega’s zelfs kampioen microbloggen (bijvoorbeeld het gebruik van Twitter).

 

Nederlandse bedrijven actief met arbo-apps

Momenteel is er nog geen publieke informatie beschikbaar over aantallen en/ of typen bedrijven in Nederland die specifiek arbo-apps gebruiken. Het onderzoek van Hoevers (2013) bevestigt dit beeld. Het gebruik van arbo-apps onder arboprofessionals heeft nog geen grote vlucht genomen (naar schatting 25%) in vergelijking met het privégebruik van apps. Wel zijn er in Nederland enkele bedrijven die specifieke arbo-apps ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld SafetyChanger enAndSafety.com).