Individuele medewerkers hebben rechten die voortkomen uit de Arbowet, maar ook uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Het is nog onduidelijk of en zo ja hoe de rechtspositie van de individuele medewerker verandert door het gebruik van apps en sensoren. In een aantal bedrijven is periodiek testen op het gebruik van drank en of drugs al gewoon en bij overtreding volgen maatregelen, Of deze lijn kan worden doorgetrokken naar bijvoorbeeld slechte eetgewoonten, een te hoge BMI of te weinig lichaamsbeweging is nog niet helder. Ook is nog onduidelijk of een werkgever gebruik mag maken van hetgeen een medewerker bijvoorbeeld over zijn ziektebeeld deelt op sociale media. Door het gebruik van bijvoorbeeld sensoren kan de medewerker aantonen ‘compliant’ te zijn maar evengoed kunnen deze data worden misbruikt of tegen hem/haar gebruikt.