Kennisdossiers > Arbo & nieuwe digitale media en technologie > 1.0 Inleiding > 1.3 Psychosociale aspecten en fysieke belasting

Omdat ICT de potentie heeft om een 24/7 economie te faciliteren kan dit, naast de evidente voordelen van plaats en tijd onafhankelijk werken en continue productie, eveneens leiden tot werkstress (Wajcman, 2008; EU-OSHA, 2013). Deskundigen uitten hun bezorgdheid dat de bredere toepassing van mobiele handheld apparaten zoals smartphones kan leiden tot verstoring van werk en privéleven (beter bekend als work-family interference; Chesley, 2005; Amstad, Meier, Fasel, Elfering en Semmer, 2011): te lange werktijden en onvoldoende tijd voor mensen om te ontspannen (Park, Jex & Fritz, 2011). Meer generieke informatie over de verstoring van werk- en privé balans is te vinden in het kennisdossier Werk-Privé Balans.

 

Daarnaast is het bekend dat het gebruik van computers kan leiden tot een stijging van gefixeerde lichaamshoudingen, lichamelijke inactiviteit (i.c. sedentair gedrag; Hendriksen, Bernaards, Commissaris, Proper, Van Mechelen en Hildebrandt, 2013) op het werk en musculoskeletal disorders (MSDs) (EU-OSHA, 2013). Dit wordt verergerd door het werken met niet-ergonomische mobiele apparaten in niet-ergonomische settings, bijvoorbeeld bij het gebruik van smartphones, tablets of laptops thuis (bijv. de ‘ tekst-neck’ waarover later meer). Omdat de psychosociale risico’s van ICT nog altijd niet goed worden begrepen, vraagt dit meer aandacht. Onderstaande paragraaf gaat hier verder op in door in te zoomen op het fenomeen technostress. Gevolgd door de impact van het langdurig werken met mobiele handheld apparaten op de ogen en het bewegingsapparaat.

Hoofdstukken / Paragrafen