Een korte video over hoe het praktische werk van een arbeidshygiënist eruit ziet. Centraal staat de gezondheid van de werkende mens en het doen van onderzoek naar de blootstelling aan de verschillende (omgevings)factoren zoals bijvoorbeeld lawaai, chemische stoffen en hitte.
Deze Australische (dus engelstalige) video is opgenomen in het kader van het maken van een goede beroepskeuze na je middelbare school.