Beroepsziekten zijn een enorme belasting voor de samenleving. Ondanks aanzienlijke inspanningen om de blootstelling te beheersen sterven jaarlijks duizenden (voormalige) werknemers door beroepsmatige blootstelling en raken er nog meer gewond of lijden aan gezondheidseffecten. Om beroepsziekten verder te voorkomen, hebben we een manier nodig om onze werkomgeving meer continu en in (bijna) real-time te monitoren.

Nieuwe technologie
Tot een aantal jaar geleden bestond de preventie van beroepsziekten grotendeels uit het gebruik van traditionele meetmethoden. Over het algemeen worden metingen slechts een paar keer per jaar uitgevoerd en de resultaten komen lang nadat de blootstellingen hebben plaatsgevonden beschikbaar. Nieuwe technologieën, zoals sensoren en nieuwe modellen, bieden innovatieve oplossingen.

Wat is de waarde van sensordata?
Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op 10 jaar onderzoek naar sensoren op de werkvloer. Hoe we zijn begonnen met het evalueren van de waarde van deze (goedkope) sensoren, hoe we wetenschappelijk samenwerken om richtlijnen te genereren voor het juiste gebruik van deze sensoren in regelgevende context en hoe we overgaan tot implementatieonderzoek waarbij de eindgebruikers een centrale rol spelen in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

 

Wil je lid worden van CGC of één bijeenkomst bijwonen, maar ben je (nog) geen lid? Meld je aan als (tijdelijk) lid via het formulier op de website.

Programma | PDF
Dagvoorzitter is Wouter Fransman.
13.30 – 13.40 Opening door de bestuursleden Paul Scheepers (CGC) en Jan Kegelaer (NVvA). Mededelingen uit de besturen van CGC en NVvA.
13.40 – 14.10 Toepassing van sensortechnologie in de arbeidshygiëne | Maaike le Feber | PPT-PDF
14.10 – 14:40 De mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van realtime meettoestellen in combinatie met beeldmateriaal voor arbeidshygiënische doeleinden | An Devriendt | PPT-PDF
14.40 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.30 Klaar zijn voor een toekomst met sensoren | Wouter ter Burg | PPT-PDF
15.30 – 16.00 Praktijkervaring met Video Exposure Monitoring (VEM)-tool op de werkvloer | Ronald Hoevers | PPT-PDF
16.00 – 16.30 Discussie
16.30 Einde + borrel

Verslag in Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap via: www.contactgroep-gezondheid-en-chemie.nl 

Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC)

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themabijeenkomsten voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De bijeenkomsten worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met:

  • de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA),
  • de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK),
  • de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT),
  • de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en
  • de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

De themabijeenkomsten bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan.