Het is een schatting, maar zo’n 1 op de 12 mannen is kleurenblind; bij vrouwen 1 op de 250. Dit betekent dat er in Nederland dus zo’n 700.000 mensen rondlopen die kleuren niet van elkaar kunnen onderscheiden.

Dat is niet alleen vervelend maar kan ook een risico vormen op de werkplek waarbij je kan denken aan gekleurde etiketten, verkeerslichten of waarschuwingsborden. In 2010 gaf de SER aan hieraan extra aandacht te besteden.

Commissie Arbeidsomstandigheden: meer aandacht voor kleurenblindheid – 22 juni 2010 

De Commissie Arbeidsomstandigheden zal in de toekomst meer aandacht besteden aan de problemen van kleurenblindheid op de werkplek. Dat zei commissievoorzitter Ferdinand Grapperhaus. Hij nam vandaag een onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut in ontvangst over maatschappelijke belemmeringen voor kleurenblinden. Het onderzoek is verricht in opdracht van bureau Blind Color. 

Het komt vooral voor bij mannen: één op de twaalf mannen heeft een vorm van kleurenblindheid. Bij vrouwen is dat één op de 250. Kleurenblinden kunnen met alle kleuren problemen hebben, waar onder rood en groen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, niet alleen in het verkeer, maar ook op de werkplek. Daarom is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met kleurenblindheid bij de kleurkeuze van bijvoorbeeld waarschuwingssignalen en etiketteringsvoorschriften.
Grapperhaus bepleitte een absolute NEN-norm voor functioneel kleurgebruik door de overheid en voor zaken met een maatschappelijk belang, zoals verkeerslichten en -borden. Voor de werksituatie zou een relatieve norm kunnen volstaan, waarbij uiteraard een veilige werkomgeving uitgangspunt moet zijn. Ook moet er sprake zijn van gelijke behandeling zodat iedere werknemer in principe hetzelfde moet kunnen doen.
http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2010/20100622_kleuren.aspx 

Inmiddels bestaat er een App die bij een deel van de situaties mogelijk uitkomst kan bieden:

DanKam: Colorblind Fix By Dan Kaminsky Holdings, LLC

Can your iPhone correct your color blindness?

“I used it today in the real world. It was amazing! I was at Target with my girlfriend and saw a blue plaid shirt that I liked. She asked me what color it was so I pulled up DanKam and said “purple.” I actually could see the real color, through my iPhone! Thanks so much!”

“I am literally, almost in tears writing this, I CAN FRICKIN’ SEE PROPER COLORS!!!!”

“Thank you so much for this app. It’s like an early Christmas present! I, too, am a color blind Designer/Webmaster type with long-ago-dashed pilot dreams. I saw the story on Boing Boing, and immediately
downloaded the app. My rods and cones are high-fiving each other. I ran into the other room to show a fellow designer, who just happened to be wearing the same “I heart Color” t-shirt that you wore for the Forbes photo. How coincidental was that? Anyway, THANKS for the vision! Major kudos to you…”

“@waxpancake: Dan Kaminsky made an augmented-reality iPhone app for the
colorblind. And it *works*. http://bit.ly/gOJAn0″

Apparently so 🙂

DanKam is a iPhone app that displays video from the camera (among other sources), remixed so that it’s a lot easier for the color blind to see colors, and the differences between colors, more accurately.

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad: 
https://itunes.apple.com/gb/app/dankam/id406739331

Google Play / Google / Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dankaminsky.dankam.dankam_a2