MEGAMAN LuxMeter

Have you ever been confused about which light source should be used to reach a satisfactory
brightness level for a particular ambience? Or are you looking for an energy saving light source
to replace your incandescent or halogen lamp? The MEGAMAN® LuxMeter provides practical
and applicable lighting solutions to meet your needs.
Not only could a good lighting solution lift your mood, but it could also ease the burden on
energy consumption and reduce your carbon footprint
The MEGAMAN® LuxMeter key feature emulates a lux meter to measure the light levels of
an environment. In addition to the recommended illuminance of a given environment, useful
lighting tips are supplied to help you to make the ideal choice.
Features:
LuxMeter – LuxMeter measures the brightness of the environment right away! Initiate the
LuxMeter function and tap the ‘OK’ button, and you can assess the illuminance of where you
are, with follow-up green lighting tips and recommendations to achieve the ideal lighting
solution.
Lamp Finder – Lamp Finder allows you to find an eco-replacement bulb for your lamp. Simply
select the shape of your existing lamp and take a picture of it. A list of corresponding CFL and
LED lamp alternatives with effective energy savings will be recommended to you. You can also
share the photo in funny frames on Facebook.
Energy Savings Cal – See how much you could save from your wallet and the environment by
switching from conventional blubs to CFL and LED lamps. You will be impressed by the cost
savings that can be made and the amount of CO2 that can be reduced with a simple change.
Concept Store – Find the nearest store wherever you are. By activating your GPS, you can find
your way to green lighting solutions at any time, anywhere.
 

SafeNoise‎

Ongemerkt word je vaak blootgesteld aan harde geluiden en hoge geluidniveaus.
Om je bewust te maken van het gevaar van te hard geluid, is de applicatie SafeNoise voor de iPhone ontwikkeld. Met de app meet je het geluidniveau in dB(A). Je ziet zowel het gemiddelde, als het maximale en momentane geluidniveau. Gelijktijdig geeft de app aan hoe lang je in dat geluidniveau mag verblijven voordat het geluidniveau schadelijk kan worden.
In de app is uitgegaan van de standaard gevoeligheid van de iPhone. De app bevat de mogelijkheid om je iPhone te kalibreren en dus beter af te stemmen op het werkelijke geluidniveau. Je hebt daarvoor wel een geschikte geluidmeter nodig.
Je meetresultaten kun je opslaan in het geluiddagboek en bekijken door middel van grafieken. Je kunt je meetresultaten ook mailen om te verwerken in andere programma’s.
Tip: gebruik geen leestekens in de omschrijving bij je grafiek. Dat geeft rare resultaten. De grafiek software kan er niet goed mee omgaan.
Disclaimer: het gebruik van de app is geheel voor eigen risico. Wij, noch de makers van deze app, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die mogelijkerwijs direkt of indirekt ontstaat door het gebruik van deze app.
De maker over het ontstaansidee over de App:

http://www.geluidnieuws.nl/2011/okt2011/ost.html 


http://itunes.apple.com/nl/app/safenoise/id464042309 

Welkom op iArbo.nl of smartosh.nl

Beste lezer,
Als bezitter van een iPhone 3GS (en binnenkort iPhone 4S) ben ik een fervent gebruiker van Apps die te maken hebben met mijn hobby’s of mijn werk (adviseur op het terrein van arbeidsomstandigheden en veiligheid).
Naast mijn werk/adviesbureau ben ik privé/hobby-matig actief met diverse digitale (Arbo)zaken als sociale media (o.m. @ArboStartpagina , @Arbeidshygiene en @StartVeilig), websites, nieuwsbrieven, discussiefora en video om het bewustzijn te vergroten en de zorg voor Arbo & Veiligheid te stimuleren. Een soort maatschappelijke ‘drive’ dus…
Uit een van de discussiefora die ik volg (Email verzendlijst IAVM-L) kwam onlangs de vraag of mensen handige Apps rondom Arbo en Veiligheid  in gebruik hadden. Nou, die heb ik; zelf heb ik een stuk of 10 Apps in gebruik en daarnaast nog een lijstje van ongeveer 65 Apps die ik ooit wil gaan testen.
Dat is in mijn eentje eigenlijk niet te doen.
Vandaar dat ik mijn lijstje van Arbo en Occupational Health & Safety Apps de komende maanden, iedere dag, één voor één toevoeg aan dit blog http://arbo-ohs-apps.blogspot.com (sneller te vinden via http://www.iArbo.nl)
Sommige met commentaar en mijn ervaring maar de meest dus zonder. Hopelijk wordt het een mooi lijstje met aangevulde gebruikerservaring van jullie allen! Bij voorbaat dank namens mij en alle ander lezers!

Veel plezier!

Met vriendelijke groet,
Ronald Hoevers