Film / animatie naar aanleiding van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de brand op zaterdagavond 12 maart 2011 in de kliniek Intensieve Zorg Ouderen van GGZ Leiden Rivierduinen in Oegstgeest.
Hierbij zijn drie bewoners om het leven gekomen. Het onderzoek heeft zich gericht op de brandontwikkeling en de achterliggende oorzaken.

Conclusie: voldoen aan wetgeving is niet voldoende om in dergelijke situaties ernstige gevolgen te voorkomen.
Rapport en persbericht Onderzoeksraad naar aanleiding van onderzoek

Brandveiligheid in zorginstellingen moet beter 
De brandveiligheid in zorginstellingen moet verbeterd worden. Dat staat in het rapport ‘Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. In maart 2011 kwamen drie patiënten om het leven bij een brand in psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest. Uit het onderzoek naar deze brand blijkt dat zorginstellingen met hun brandveiligheidsmaatregelen te weinig rekening houden met de verminderde zelfredzaamheid van de patiënten. Dit leidt ertoe dat zij in de praktijk niet goed zijn voorbereid op een eventuele brand.