Kennisdossiers > Arbo & nieuwe digitale media en technologie > 7.0 Medisch onderzoek > 7.4 Preventief medisch onderzoek inclusief vroegdiagnostiek

Wellicht biedt de brede inzet van medische apps mogelijkheden voor het in een vroeger stadium detecteren van verschijnselen van (over)vermoeidheid, fysieke overbelasting en dergelijke en kan de rol van de bedrijfsarts meer richting primaire preventie gaan.

Kijkend naar de rol van het PMO (PAGO) in het geheel van arbeidsomstandigheden is het goed denkbaar dat door de komst van sensoren en medische apps er beter en in een vroeger stadium gezondheidsproblemen gesignaleerd kunnen worden. Producten van organisaties zoals Scanadu kunnen daarin een rol spelen: Scanadu Scout (voor het direct aan je slaap meten, dus niet invasief, en direct aflezen van vitale signalen zoals hartslag, bloeddruk, glucose e.d.) en Scanadu Scanflo (een testkit voor urine voor bepaling van concentraties van glucose, proteïne, leukocyten, nitraten, creatine, ketonen, pH en meer) .
Een PMO kan dan in plaats van schade constateren (dip in gehoor) in situ preventief werken. Zeker als er grotere groepen medewerkers (cohort onderzoek) voorzien worden van sensoren zijn daar grote kansen voor het vergroten van inzichten in belasting en belastbaarheid.