Kennisdossiers > Arbo & nieuwe digitale media en technologie > 7.0 Medisch onderzoek > 7.3 Kwetsbare groepen en aanstellingskeuring

Zal door de komst van apps en aanverwante technieken er iets veranderen aan bijvoorbeeld de aanstellingskeuring? Dat is op dit moment nog lastig in te schatten. Wellicht zijn er wel mogelijkheden om bij de aanstellingskeuring het concept van het gebruik van de ‘quantified self’ te introduceren en de medewerker voor te stellen permanente metingen te ondergaan. Ook voor kwetsbare groepen kan dit een voordeel zijn (denk aan het voorkómen van nachtarbeid bij jeugdigen of het voorkómen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen). In geval van het gebruik van augmented reality gekoppeld aan automatische interpretaties zou het systeem de medewerker kunnen monitoren (en bewijslast kunnen genereren voor het al dan niet houden aan voorschriften).