Kennisdossiers > Arbo & nieuwe digitale media en technologie > 6.0 Beheersmaatregelen > 6.6 Psychosociale aspecten van beheersmaatregelen

Gelet op de mogelijke negatieve gevolgen van technostress voor zowel psychologisch als fysiologisch welzijn, ontstaat de vraag naar effectieve coping-strategieën voor de gebruiker om met stress om te gaan. In essentie zijn er twee brede categorieën van coping-strategieën: probleemgericht en emotie-gericht (Lazarus en Folkman, 1984). De eerstgenoemde strategie heeft tot doel de ‘persoon-omgeving fit’, die wordt geassocieerd met een stressvolle situatie, te veranderen, bijvoorbeeld door zijn/ haar computerkennis te vergroten om de beheersbaarheid van eventuele storingen en problemen met ICT te verhogen. De ander is bedoeld om negatieve gevoelens te verminderen door het veranderen van de beoordeling van een bepaalde stressvolle situatie, bijvoorbeeld door het bagatelliseren van de mogelijke negatieve gevolgen van ICT-problemen op het verwezenlijken van een doel (Hudiburg en Necessary, 1996). Zowel de probleem- als de emotie-gerichte coping-strategieën zijn gebaseerd op proactief gedrag van een gebruiker (bijvoorbeeld het volgen van een cursus om kennis van de computer te verhogen) en het inzetten van bewuste gedachten (bijvoorbeeld bagatelliseren negatieve effecten van ICT-gedoe).

Organisaties daarentegen kunnen gebruikers helpen technostress te overwinnen (c.q. daaraan gerelateerde angst en spanning) door te investeren in betere technische geletterdheid en het inschakelen van technische (IT) ondersteuning, meer betrokkenheid te creëren bij (aanschaf en implementatie van) nieuwe IT, opleiding en begeleiding over hoe nieuwe systemen te gebruiken (vooral tijdens de eerste dagen) en het bevorderen van een open communicatie-omgeving (Tarafdar, Tu en Ragu-Nathan, 2011). De resultaten van onderzoek door Fieseler, Grubenmann, Meckel en Müller (2014) lijken aan te tonen dat leiderschap van de direct leidinggevende een potentieel extra instrument vormt om de negatieve gevolgen van het gebruik van ICT in de werkcontext te verlichten.