iConstructSafe – Scott Development Group

iConstructSafe is a collection of 2-3 minute safety reminder videos for the construction professional’s use at the job site (no wifi needed). The app includes a selection of safety videos on power, hand, air, gas and other powered tools. It includes videos on PPE, preventing falls, ergonomics and more.

These 2 minute videos are designed to remind workers on how to use tools safely, right before they use a tool. The worker uses a menu to select the tool video and watches safety tips on the tool, on site, at the tool crib. The app is a collection of engaging short videos that are stored and viewable on an iPhone, iTouch or iPad; no wifi is needed at the site.

Videos remind users on key tips on using tools safely; videos are not intended to be training. The time between training and using the tool can be weeks, months or even years. And most training videos are too long to be replayed at the site. Attention spans are short, and worker time is expensive. Watching a 2-3 minute video right before using a tool provides timely information to recall information and avoid costly incidents.

Meer informatie / more information:
http://iconstructsafe.com

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad:
https://itunes.apple.com/us/app/iconstructsafe/id549574287?mt=8

Google Play / Google / Android:
— 

Colorblind Fix: Kleurenblindheid correctie voor een veiligere werkvloer?

Het is een schatting, maar zo’n 1 op de 12 mannen is kleurenblind; bij vrouwen 1 op de 250. Dit betekent dat er in Nederland dus zo’n 700.000 mensen rondlopen die kleuren niet van elkaar kunnen onderscheiden.

Dat is niet alleen vervelend maar kan ook een risico vormen op de werkplek waarbij je kan denken aan gekleurde etiketten, verkeerslichten of waarschuwingsborden. In 2010 gaf de SER aan hieraan extra aandacht te besteden.

Commissie Arbeidsomstandigheden: meer aandacht voor kleurenblindheid – 22 juni 2010 

De Commissie Arbeidsomstandigheden zal in de toekomst meer aandacht besteden aan de problemen van kleurenblindheid op de werkplek. Dat zei commissievoorzitter Ferdinand Grapperhaus. Hij nam vandaag een onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut in ontvangst over maatschappelijke belemmeringen voor kleurenblinden. Het onderzoek is verricht in opdracht van bureau Blind Color. 

Het komt vooral voor bij mannen: één op de twaalf mannen heeft een vorm van kleurenblindheid. Bij vrouwen is dat één op de 250. Kleurenblinden kunnen met alle kleuren problemen hebben, waar onder rood en groen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, niet alleen in het verkeer, maar ook op de werkplek. Daarom is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met kleurenblindheid bij de kleurkeuze van bijvoorbeeld waarschuwingssignalen en etiketteringsvoorschriften.
Grapperhaus bepleitte een absolute NEN-norm voor functioneel kleurgebruik door de overheid en voor zaken met een maatschappelijk belang, zoals verkeerslichten en -borden. Voor de werksituatie zou een relatieve norm kunnen volstaan, waarbij uiteraard een veilige werkomgeving uitgangspunt moet zijn. Ook moet er sprake zijn van gelijke behandeling zodat iedere werknemer in principe hetzelfde moet kunnen doen.
http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2010/20100622_kleuren.aspx 

Inmiddels bestaat er een App die bij een deel van de situaties mogelijk uitkomst kan bieden:

DanKam: Colorblind Fix By Dan Kaminsky Holdings, LLC

Can your iPhone correct your color blindness?

“I used it today in the real world. It was amazing! I was at Target with my girlfriend and saw a blue plaid shirt that I liked. She asked me what color it was so I pulled up DanKam and said “purple.” I actually could see the real color, through my iPhone! Thanks so much!”

“I am literally, almost in tears writing this, I CAN FRICKIN’ SEE PROPER COLORS!!!!”

“Thank you so much for this app. It’s like an early Christmas present! I, too, am a color blind Designer/Webmaster type with long-ago-dashed pilot dreams. I saw the story on Boing Boing, and immediately
downloaded the app. My rods and cones are high-fiving each other. I ran into the other room to show a fellow designer, who just happened to be wearing the same “I heart Color” t-shirt that you wore for the Forbes photo. How coincidental was that? Anyway, THANKS for the vision! Major kudos to you…”

“@waxpancake: Dan Kaminsky made an augmented-reality iPhone app for the
colorblind. And it *works*. http://bit.ly/gOJAn0″

Apparently so 🙂

DanKam is a iPhone app that displays video from the camera (among other sources), remixed so that it’s a lot easier for the color blind to see colors, and the differences between colors, more accurately.

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad: 
https://itunes.apple.com/gb/app/dankam/id406739331

Google Play / Google / Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dankaminsky.dankam.dankam_a2

LiftRight om NIOSH til-index te bepalen

LiftRight maakt het gemakkelijker dan ooit om de NIOSH til-index te gebruiken om de gezondheid van tillen te analyseren. Vul uw gegevens in en LiftRight voert de til-berekeningen voor u uit.

· De geïllustreerde meetgids helpt u nauwkeurig te meten
· Berekent vermenigvuldigingsfactoren, aanbevolen maximale gewicht (RWL) en heffen index (LI)
· Biedt aanbevelingen om u te helpen bij verbeteringen
· Opslaan om de situatie later onieu te beoordelen
· Inclusief optie om notities of foto’s bij te voegen voor de volledigheid

LiftRight is ontworpen om u te helpen bij het beoordelen volgens NIOSH. Het werkt het beste als u al praktische kennis van hoe de NIOSH-vergelijking werkt en hoe u de resultaten kunt te gebruiken.

Meer informatie:
http://www.emcins.com/LossControl/LiftRight-Application.aspx

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad: 
https://itunes.apple.com/us/app/liftright/id566648977?ls=1&mt=8 

Google Play / Google / Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emcins.LiftRight


English: 

LiftRight℠ from EMC Insurance Companies makes it easier than ever to use the NIOSH Lifting Equation to analyze the safety of lifting tasks. Just enter your lift data and let LiftRight perform the calculations for you.

· Illustrated measurement guide helps you measure accurately
· Calculates multipliers, recommended weight limit (RWL) and lifting index (LI)
· Provides recommendations to help you improve the safety of the lift
· Saves completed lifts to revisit later
· Includes option to attach notes or photos for more complete lift information
· Allows measurements to be entered in English units or metric units

LiftRight was designed to help you use the NIOSH Lifting Equation anytime, anywhere. It works best if you already have working knowledge of how the equation works and how to use the results.

More information:
http://www.emcins.com/LossControl/LiftRight-Application.aspx

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad: 
https://itunes.apple.com/us/app/liftright/id566648977?ls=1&mt=8 

Google Play / Google / Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emcins.LiftRight

Verbeter uw organisatie met Goodpoint van Dutch Application Company

GoodPoint! zorgt voor interactie tussen medewerkers en organisatie. In de app kan iedereen melding maken van verbeterpunten en ideeën. Hierdoor ontstaat een alerte organisatie en kunnen medewerkers op een leuke manier bijdragen aan een veilige werkomgeving.


Medewerkers binnen een organisatie kunnen verbeteringen en niet pluis gevoelens indienen middels de app. Ook voor VIM meldingen (Veilig Incident Melden), MTO (Medewerkerstevredenheid Onderzoek) of ondersteuning bij NIAZ accreditatie is de app geschikt.
Tevens dient de app als ideeënbus; een goed idee is namelijk altijd welkom. Het doel van de app is om de organisatie, en de verschillende afdelingen, te verbeteren waardoor de veiligheid op de werkvloer beter wordt, evenals de sfeer en werkomstandigheden. Medewerkers, zorgmanagers en afdelingshoofden kunnen elkaars meldingen en ideeën waarderen (’ranken’) door het toekennen van het aantal sterren.
De meldingen

Melding
Een medewerker die het gevoel heeft dat er iets niet pluis is, kan dit meteen melden.

Idee
Een medewerker die denkt dat er iets beter, simpeler of sneller kan, kan zijn idee voor een verbetering indienen.

Kennis en vragenlijsten
In deze katern zijn handleidingen en protocollen altijd bij de hand. Toetsen van het kennis niveau of het afnemen van een Medewerkerstevredenheid Onderzoek (MTO) is makkelijk gedaan met zelf op te stellen vragenlijsten inclusief geautomatiseerde rapportages.

Meer informatie:
http://www.goodpointapp.nl

Appstore / Apple / iOS / iPhone / iPad: 
http://itunes.apple.com/us/app/goodpoint!/id557878003?l=nl&ls=1&mt=8

Google Play / Google / Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dutchapplications.vuo

Easy to inspect

Easytoinspect maakt inspecties, controles en audits eenvoudig.
Controleer direct op locatie met onze app.
Ontvang het rapport in de email.
Analyseer periodiek alle rapporten vanuit de database.
Bepaal de veel voorkomende problemen met onze analyse.
Bewaak de opvolging van afwijkingen via de website.

Voor alle gebieden – veiligheid, milieu, kwaliteit, voedselveiligheid, beveiliging, medisch, transport – bevat Easytoinspect checklisten.

Maak uw eigen vragenlijsten of gebruik onze voor gedefinieerde vragenlijsten voor locatie-inspecties, gedragobservatie, etc. Maak diepgaande analyses op basis van ingestelde filters. Easytoinspect helpt u bij inspecties vereist voor uw certificatie, vergunningen en regelgeving. Met Easytoinspect voert u heel eenvoudig en heel snel een complete controle uit op alle relevante onderwerpen.

Gebruik de app (iOS en Android) om op locatie de inspectie uit te voeren met uw smartphone of tablet. Maak foto’s tijdens de inspectie, voeg uw opmerkingen in en wijs oorzaken toe.
Bespaar tijd en geld!
Vergroot efficiency van inspecties!
Maak sneller en betere analyses!
Probeer nu onze volledige oplossing gratis voor 30 dagen!

Appstore Apple (iOS):
https://itunes.apple.com/nl/app/easy-to-inspect/id611128488?mt=8

Google Play (Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aeasytoinspect.app

Meer informatie: http://www.easytoinspect.com/nl

SARA – Simple Accident Reporting App

Simple Accident Reporting App (sara) by Altremis Ltd View

The Simple Accident Reporting App (SARA) is an iPhone App that allows you to report near misses, incidents and accidents in minutes. With the world’s simplest and best near miss & incident reporting app you can actually help prevent workplace accidents before they occur.

)
Millions are injured at work every year – 600,000 in the UK alone – and the cost to businesses is immense. But don’t wait until there’s an accident before taking action. By simply reporting and investigating you can improve safety in your workplace. And if you’re carrying a smartphone, and one in three of us does, you can complete a near miss, first aid or accident report in a few minutes. No need to print paperwork, switch on a laptop or find a camera. sara does everything.

So ask yourself a question. If you could prevent just one employee from being injured, how much would your business save in time, disruption, money and damaged reputation?

The benefits of near miss & accident reporting are clear:
-Proactively identify & remove hazards before an incident occurs
-Encourage your workforce to take ownership of their own safety
-Demonstrate & reinforce your organisation’s commitment to safety

But getting employees to report near misses is a challenge! When organizations fail to implement a successful near miss reporting system it almost always comes down to one thing – the employees. Maybe they find the form too complicated, they’ve not been trained sufficiently or they’re simply not sure whose responsibility it is to complete the report. Others worry about generating lots of paperwork or feel it’s a waste of time because no one ever follows it up. With sara there are no more excuses…
You can complete a report on your iPhone in a few minutes!
– No paperwork.
– Easy, intuitive & fast reporting system – no training required
– Reporting can be carried out anywhere, at anytime & by anyone
– Cheaper & easier to administrate than a paper-based system
– Immediate reporting via email into the H&S management team
– Facilitates immediate follow-up & action to be taken
– Detailed data capture to enable lessons to be learnt & improvement trends identified
– Bespoke features & modifications available for corporate licence holders

Help put safety on a new platform.

App functionality includes:
– Various text fields to describe incident and action taken.
– Camera, video camera and voice notes to record and send incident detail
– Location Services to pinpoint user location or text field to provide location details
– Record date and time of incident
– Interactive body map to identify injured areas
– Ability to save draft reports
– Generate highly professional incident report to user defined email addresses
– Ability to add your organization’s disclaimer to emails and reports generated

App developer:
http://www.altremisappventure.com/

Download iTunes: 
https://itunes.apple.com/gb/app/simple-accident-reporting/id537920942?mt=8&ls=1